1.06.2013

İsa'nın Tutuklanması sonrasında çelişki var mı?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesör de İsa'nın tutuklanması sonrası çelişki ler olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasının gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.332-333’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref İncillerde Hz.İsa'nın Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesi ile ilgili Görülen Çelişkiler:

Hz. İsa'nın tutuklanmasından sonra muhakeme edilişi,çarmıha gerilişi, mezara konuşu, mezardan kıyam ederek dirilişi, öğrencilerine görünüşü ve semaya çıkışı mevzularında muharref İncillerde yüzlerce farklı ve çelişkili bilgi vardır.

1- Matta ve Markos İncillerine göre Hz.İsa'nın tutuklanmasından sonra, talebeleri oradan kaçmışlardır. Luka İncilinde bu konuda bir açıklık yoktur. Fakat Markos İncili, İsa tutuklandıktan sonra bir gencin onun arkasından gittiğini, onu yakalamak istediklerinde üzerindeki elbiseyi bırakarak Hz.İsa'nın peşinden koştuğunu ifade etmektedir. Diğer İncillerde bu gençten bahsedilmemektedir.(Matta, 26 : 56 ; Markos, 14: 50-52)

Cevap:İsa'nın tutuklanmasından sonra arkasından giden öğrencilerin Matta ve Markos İncillerinde kaçtıkları belirtilse de diğer incillerde İsa'yı takip edenin öğrencinin sadece Markos ta belirtildiği yanlıştır.Yuhanna da İsa'yı takip eden öğrenci olduğunu anlatmıştır.Buna göre Yuhanna İsa'nın arkasından giden iki öğrenci olduğunu anlatır.Bu öğrencilerden biri Petrus diğeri ise Markos ta belirtilen yakalanıp kaçan keten bezli öğrencidir(Yuh.18:15).Daha sonra İsa'yı bu iki öğrenci takip etmiş ve keten bezli öğrenci başkahinin kapısını Petrus için açmış ve onu içeri almıştır sonra Petrus'un üç kez inkarı gercekleşecektir. 

2- Hz. İsa tutuklandıktan sonra yapılan mahkeme, Matta,Markos ve Yuhanna'ya göre aynı gece Yahudi meclisinin önünde cereyan etmiştir. Luka'ya göre Hz.İsa, aynı gece değil, ertesi gün muhakeme edilmiştir(Matta, 26 : 57 ; Markos,14: 53 ; Luka, 22 : 66 ; Yuhanna, 18:19).

Cevap:Matta,Markos ve Yuhanna da aynı gece olduğu yanlıştır.Sadece tutuklanma zamanı belirtilmemiştir.Fakat Luka da tutuklanmanın ertesi gün olduğu anlatılır ve diğerleri bunun aksini anlatmadığı için bir çelişki yoktur.

3- Yuhanna'ya göre Hz. İsa, kâhinlerin reislerinin sorularına cevap vermediği için reisin hizmetçisi tarafından dövülmüştür (Yuhanna,l8 :22). Ancak diğer incillerde bu konuda hiçbir bilgi yoktur.

Cevap:Yuhanna'nın anlattığını Markos incili de anlatır(Mar.14:65).Aynı şekilde Matta da bundan bahseder(Mat.26:67-68).Yani profesörün iddiası yine yalandan öteye gidememektedir.

4- Matta İnciline göre Hz. İsa'yı muhakeme eden Romalı hakim Pilatus'un karısı, rüyasında Hz. İsa'nın beraat ettiğini görmüş, bu yüzden onun beraat ettirilmesini kocasından istemiştir(Matta,27: 19). Diğer İnciller, bu olaydan bahsetmezler.

Cevap:Matta incili dışında bu olayın anlatılmaması bir çelişki olusturmaz.Çünkü diğerlerinde anlatılmamıştır.Bu yüzden de aksini söyleyen de yoktur.İnciller arasındaki bu farklılık gibi görülmesinin nedeni ise bu müjdelerin farklı farklı yerler için ve mesajı anlatmak içindir.Mesela Matta İncil'inde eski antlaşmadan alıntılar bol olup Yahudiler için yazılmıştır.Markos da Romalılar için yazılmıştır.Daha ayrıntılı açıklama için bkz.Neden Dört İncil

5- Luka'ya göre hakim Pilatus, Hz. İsa'yı muhakeme edilmek üzere Galile (Celile) hakimi Herodos'a göndermiştir (Luka,23:7-11). Diğer incillerde bu konuda herhangi bir bilgi yoktur.

Cevap:dördüncü cevap bunun içinde geçerlidir.

6- Matta'ya göre Pilatus, Hz. İsa'nın beraat etmesi gerektiği kanaatine vardıktan sonra, ellerini su ile yıkamış ve "Ben bu iyi insanın kanından beriyim"(Matta, 27 : 34)demiştir.Diğer İnciller bu konuda bilgi vermemektedir.

Cevap:dördüncü cevap bunun içinde geçerlidir.

7- Matta'ya göre Pilatus, Hz.İsa'yı serbest bırakmaya karar verip bunu Yahudilere açıkladığı zaman Yahudiler, "Onun kanı bize ve çocuklarımıza borç olsun"(Matta, 27 : 25) demişlerdir. Bu husus diğer incillerde bu şekilde yer almamaktadır.

Cevap:dördüncü cevap bunun içinde geçerlidir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo