15.06.2013

İncil'de Dünyanın Yuvarlak Olması Bilimsel Gerçeği

Eski insanların büyük bir bölümü dünyanın kare yada düz olduğunu düşünürlerdi. Peki eski insanların bu şekilde düşünmesinin düşünmesinin temel sebepleri nelerdi. Genel olarak dünyanın başka bir şekilde olması durumunda insanlar nasıl olur da düz dururlar mantığı hakimdi. Eğer dünya yuvarlak olsaydı kuzey yarım kürede olan biri güney yarım küreye düşer yada yukarıdan aşağıya kayar düşüncesi hakimdi.

Hatta insanlar sürekli düz ilerledikleri için dünyanın düz bir zemin olduğunu düşündüler. Bu gibi sebeplerden dolayı insanlar ve bilim adamları uzun yıllar dünyanın düz yada kare şeklinde olduğuna karar verdiler.

Bir başka inançta ise dünyanın düz bir tepsi biçiminde olduğu,büyük bir öküzün boynuzu üstünde ve öküz sinirlenip hareket edince deprem olduğu 1970'li yıllarına kadar düşünülüyordu.Eski devirlerde Bazı bilim adamları Dünya yuvarlak dese dindarların saldırılarına maruz kalıyordu. İnsanlar, eğer yuvarlaksa aşağı kısımda kalanlar neden düşmüyorlar gibi sözler söylüyorlardı. Ancak daha bilimin dünyanın nasıl olduğunu çözememişken Tanrının insanlara gönderdiği Kitabı Mukaddes'te bu gerçeği 300 yıl önce şöyle bildirmiştir;

Yeşaya 40: 22 Gök kubbenin üstünde oturan RAB'dir, Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, Oturmak için çadır gibi kuran O'dur.
Özdeyişler 8: 27 Gökleri yerli yerine koyarken, enginin yüzü üzerinde yarımküreyi çizerken.

Ayette yer alan ''gök kubbe'' ve ''yarım küre'' ifadesi dünyanın bir küre şeklinde olduğunu göstermektedir.Astronomi bilim dalınnın gelişmesiyle dünyanın merkez sayıldığı,yıldızların bütününün yer aldığı, ufukla çevrili olduğu tasavvur edilen küre, gökküre, gökkubbe olduğu kanıtlanmıştır.

Ünlü matematikçi ve düşünür olan Pisagor, MÖ 590'lı yıllarda Dünyanın güneş etrafında döndüğünü ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu ileri süren ilk kişiydi.Ancak Pisagor’un bu dediğine bilimle uğraşan kişilerin dışında inanan olmamıştı.Pisagor’dan İki Yüzyıl Sonra Aristo, gözlemleri sonunda Dünya’nın yuvarlak olduğunu kanıtladı.Aristo’dan bir asır kadar sonra yaşayan matematikçi ve astronom Samoslu Aristarchus’un (m.ö. 310-230) güneş merkezli bir evren modeli öne sürdüğü bilinmektedir.

Daha sonra Avrupa’da Orta çağ olarak adlandırılan dönemde Aristo’nun dünya merkezli evren modeli benimsenmiştir.Halk nezdinde yaygın olan bir tarihi yanılgının aksine kilise, Galileo’nun Dünya’nın yuvarlak olduğu iddiasına değil Dünya’nın Güneş’in etrafında döndüğü tezine karşı çıkmıştır.Kilise bilginleri zaten Dünya’nın düz olduğu inancında değildiler.Hristiyanlar dünyanın yuvarlak olduğunu söylerken,bazıları hala 20.yüzyıl da bile Dünya'ya düz demiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo