30.01.2013

Kuran Son Kitap mı?

Soru:Hristiyanlara göre Kuran'ın Tanrı sözü olmadığını söylüyorsunuz bunu kanıtlayabilir misiniz.

Cevap:Kutsal Kitapta elçi Pavlus İncil'in öğretisine ters düşen her müjdeyi lanetlemiştir ve İncil'den başka vahiy gelmeyeceğini söylemiştir.

Gal 1:8 Biz ya da gökten bir melek bile, size bildirdiğimiz müjdeye ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona! "


Ayrıca 1.Yuhanna İncil'inde her ruhtan vahiy alana inanılmamasını ve bunları sınamamızı istemektedir.
1.Yu.4: 1 Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.
1.Yu.4: 2 İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.
1.Yu.4: 3 İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın* ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.
1.Yu.4: 4 Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve sahte peygamberleri yendiniz. Çünkü sizde olan, dünyadakinden üstündür.
1.Yu.4: 5 Sahte peygamberler dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve dünya onları dinler.
1.Yu.4: 6 Bizse Tanrı'danız; Tanrı'yı tanıyan bizi dinler, Tanrı'dan olmayan dinlemez. Gerçeğin Ruhu'yla yalan ruhunu böyle ayırt ederiz. 
Bu ayetlere göre Kuran'ı sınadığımızda İsa Mesih'in öğretisine ters olduğunu görürüz ve bunun Tanrı'nın vahyi olmadığını kanıtlamaktadır.Tanrı kendi sözlerinde son olduğunu söylemişse neden tekrardan kitap göndersin.Tanrının planı değişmez ve değiştirelemez.

O zaman Kuran'ın son kitap olduğuna ne diyelim ya Kuran son kitap ise? Tanrının sözünden vazgeçmeyeceğini ve İncil'in son kitap olduğunu gördük.O zaman Kuran gibi son kitap olduklarını söyleyen kitaplar hakkında ne yapalım,onlarda son kitap olduğunu iddia ediyorlar.Örneğin Bahailik(1) dininin kitabı olan Kitab-ı Akdes,Kitab-ı İkan(2) ve Mormonların kitapları(3) gibi.Bu kitaplar da son olduğunu söylüyor o zaman Kuran da son olmamış oluyor.Yani her sonum diyen kitaba inanırsak son kitabın hangisi olduğuna nasıl karar vereceğiz.

Tanrı önce hangi kitabında son dedikten sonra tekrar kitap gönderir mi,bu Tanrının yalancı olduğunu yada çelişkili olduğunu göstermez mi,Tanrı kendisiyle ve sözleriyle çelişmez ve sözleri değişmezdir.

Kaynaklar
(1)Wikipedia-Bahailik dini:Bahailik dini,İran'da Mirza Ali Hüseyin tarafından 1863 te kendini peygamber ilan edip bu dini kurmuştur.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo