12.01.2013

İsa Çarmıha Kaçta Gerildi

Bazı Müslümanlar İncil cahili olduğundan İncil'de çelişki olduğunu iddia ediyorlar.Bunlardan biri de İsa Mesih'in çarmıha gerilme saati,Müslümanların iddiasına göre İsa İncil'e göre iki ayrı saatlerde 12.00 de ve 9.00 da mı çarmıha gerildiğini iddia ederek çelişki olduğunu ve bunun da İncil'in Tanrı kelamı olmadığını ve insan ürünü olduğunu ileri sürüyorlar.


Aslında bu iddialar çok saçma ve cahilce bir İncil'i sonuna kadar inceleyen biri çelişki değil tam bir tutarsızlık olmadığını anlar.Ama Müslümanlar daha İncil'i okumadan işlerine gelen ayeti çekerek çelişki olduğunu iddia edebiliyorlar.Bu iddialara cevap bile yazmak yazmak gülünç ama bu gibi iddialar devam etmesin diye cevap vermek isterim.


İsa Mesih'in çarmıha gerilme saati Matta'ya göre saat dokuzdur.Dokuzda çarmıha gerildikten sonra İsa'nın giysileri askerler tarafından kuraya çekilmiştir.

Mar.15: 25 İsa'yı çarmıha gerdiklerinde saat dokuzdu.

Saat 12'de ise İsa Mesih çarmıha gerilmemiştir İsa Mesih zaten 12'de çarmıhtaydı.Saat 12'de güneşin karardığını söyler ve üçe kadar da karanlığın çöktüğünü.

Luk.23: 44-45 Öğleyin on iki sularında güneş karardı, üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Tapınaktaki perde* ortasından yırtıldı.

Mar.15: 33 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

Saat üçte ise İsa Mesih'in Tanrıya bağırdığını söyler.

Mar.15: 34 Saat üçte İsa yüksek sesle, "Elohi, Elohi, lema şevaktani" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.

Mat.27: 46 Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani?" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.

Sonuç olarak Kutsal Kitaba göre İsa Mesih'in çarmıha gerilme saatinde çelişki yoktur.İsa Mesih saat dokuzda çarmıha gerilmiş ve üçte son nefesini vermiştir.Asıl mesele İsa Mesih'in çarmıha ne zaman gerildiği gibi küçük önemsiz ayrıntılar değil çarmıha gerilmedeki amaç neydi.İşte bunu anlayabilirsek ve içselleştirebilirsek Tanrının planı daha iyi anlaşılacaktır.

Burdan takip edebilirsiniz.











Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo