4.06.2013

İsa'nın Çarmıha Gerilmesinde çelişki var mı?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesör de İsa'nın çarmıha gerilişinde çelişkiler olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasının gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.334-335’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Hz.İsa'nın çarmıha gerilmesi ile ilgili olarak İncillerde yer alan haberlerde başlıca şu farklılıkları ve çelişkileri tesbit etmekteyiz:

1- Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği ağacı, çarmıha gerildiği yere, Yuhanna'ya göre bizzat Hz. İsa taşımış, Sinoptik İncillere göre ise Kirene'li Simun taşımıştır(Matta, 27 : 32 ; Markos, 1 5 : 2 1 ; Luka, 23 : 26;Yuhanna, 19:17).

Cevap:Yuhanna'ya göre İsa çarmıhı kendisi taşımıştır.Ancak İsa'nın buna daha fazla yetmediği için askerler Sinoptik İncillerde Simun adlı kişiye taşıttırmışlardır.
2- Çarmıha gerilmeden önce askerler, Hz.İsa'ya içmesi için Markos'a göre acı karışık şarap verdiler. Matta'ya göre ise, ekşimiş sirke verdiler(Matta,27:36;Markos,15:23). İsa'ya verilen içecek şarap mı, yoksa sirke mi? İki İncil farklı farklı bilgi vermektedir. Diğer iki İncil ise bu konuda hiçbir bilgi vermiyor.

Cevap:Markos'a göre acı karışık şarap,Matta'ya göre de ekşimiş sirke verilmemiştir.Bu bilgiler yine yanlış verilerek çelişki çıkarmış profesörümüz.Gerçekten tespiti çok iyiymiş(!)Doğrusu Markos'ta ve Matta da ekşi şarap verildiğini anlatır(Mar.15:36,Mat.27:48).İkisi de bunda hemfikirdir.Hatta bunu Luka ve Yuhanna da onaylamaktadır(Luk.23:36-37,Yuh.19:29).Tüm İnciller ekşi şarap verildiğini anlatır. 

3- Hz. İsa, çarmıhta can çekişirken, Yuhanna İnciline göre "Susadım" demiştir(Yuhanna, 19:28). Diğer İncillerde bu ifade yoktur.

Cevap:Yuhanna da İsa’nın susadım demesini diğer İnciller anlatmamıştır. Anlatmadığı içinde aksi söylenmediği için bir çelişki yoktur. 

4- Muharref İncillere göre Hz. İsa, iki yanında birer hırsız bulunduğu halde çarmıha gerilmişti. Markos'a göre onunla beraber çarmıha gerilen iki hırsız, Hz. İsa'yı korkutuyorlardı.Luka'ya göre bu iki hırsızdan biri onu korkutuyordu, diğeri ise Hz.İsa'ya acıyordu(Markos, 15 : 32 ; Luka, 23 : 39).

Cevap:Matta 27:44 de ve Markos da 15:32 göre iki hırsızda İsa’ya hakaret etmiştir.Ancak Luka da anlatılan hırsızlardan biri sonra yaptığından pişman olup İsa’nın haksız yere çarmıha gerilmesine acımış ve isa'ya iman edip kurtulmuştur.

5- Markos'a göre Hz. İsa, saat üçte çarmıha gerilmiştir.Yuhanna'ya göre ise saat altıdan sonra çarmıha gerilmiştir(Markos,15:25; Yuhanna,19:14).

Cevap:Markos'a göre İsa saat üçte değil dokuzda çarmıha gerilmiştir(Mar.15:25).Yine yanlış bilgi verilmiştir hepsinde olduğu gibi.Yuhanna da ise bu konuda bir bilgi yoktur. 

6- Lukaya göre, Hz. İsa çarmıhta iken "Ya rab onları affet,onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar"(Luka, 23 : 34) demiştir. Diğer İncillerde bu bilgi mevcut değildir.

Cevap:üçüncü cevap bunun içinde geçerlidir ona bakınız.

7- Hz.İsa çarmıha gerildiği sırada, Matta ve Markos'a göre "Allah'ım, Allah'ım! Niye beni terkettin"(Matta, 27 : 46 ; Markos, 15 :34) demiştir. Bu ifade diğer iki İncilde mevcut değildir.

Cevap:üçüncü cevap bunun içinde geçerlidir.

8- Hz. İsa çarmıha gerildiği sırada, Yuhanna'ya göre onun yanında başta annesi Meryem olmak üzere, Mecdelli Meryem, diğer Meryem ve bir öğrencisi bulunuyordu. Diğer İncillerin anlattığına göre, o çarmıha gerilirken ne kadınlar, ne de talebeleri onun yakınında değildiler, onlar uzaktan hadiseyi seyrediyorlardı (Matta, 27 : 55 ; Markos, 15 : 40 ; Luka, 23 :49; Yııhanna, 19 :25).

Cevap:Yuhanna da İsa’nın yanında olanlar İsa daha çarmıhta ölmediği zamanda olanlardır.İsa yanında olan annesini burada zaten öğrencisine emanet etmiştir(Yuh.19:25-27).Sinoptik İncillerde ise İsa’nın ölümünden sonra uzaktan izleyenlerdi.izleyenlerin hepsi de İsa’nın tanıdıklarıydılar(Luka 23:49).Uzaktan izleyen tanıdıkları ise Markos'a göre Mecdelli Meryem,küçük Yakup,Yose'nin annesi Meryem ve Salomedir(Mar.15:40).Matta'ya göre ise Mecdelli Meryem,Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi vardı (Mat.27:56).Markos da Yose Matta da diğer ismi Yusuf kullanılmıştır.Markos da Salome Matta da yoktur,Matta da ise Zebedi oğullarının annesi yoktur.Bunun nedeni zaten İsa’nın tüm tanıdıkları orada İsa’yı izliyordu. Markos orada bulunan Salome'yi olduğunu anlatmıştır.Matta da Zebedi oğullarını anlatmıştır.

9- Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Matta'ya göre büyük mucizeler olmuştur. Markos'a göre ise bu mucizelerden sadece bir mucize cereyan etmiştir. Bu da heykelin perdesinin yırtılması hadisesidir. Luka'ya göre, daha Hz. İsa ölmeden önce güneş kararmış ve heykelin perdesi yırtılmıştır(Matta, 27: 51-54; Markos,15 : 38 ; Luka 23 :45).

Cevap:Matta ve Markos da perdenin yırtılması İsa’nın ölümünden sonra o anda olan mucizedir(Mat.27:45,Mar.15:38).Luka da anlatılan mucize ise İsa’nın ölümünden önce olduğu için ayrı olarak yani İsa’nın ölmeden önce ilk perdenin yırtılmasıdır. İsa’nın ölümünden sonra olan ise ikinci mucizedir ve ayrıdır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo