11.05.2013

İslam Tüm Peygamberleri Kabul Eder mi?

Soru:İslam tüm peygamberleri kabul eder mi?

Cevap:Müslümanlar biz tüm peygamberleri kabul ediyoruz siz neden bizim peygamberi kabul etmiyorsunuz diyorlar bu tam bir aldatmadır.Kuran yada Muhammed tüm peygamberleri kabul etmezler.Çünkü Tanrımız Kutsal Kitabında kadını ve erkeği kendi gözünde eşit ve Kutsal bir varlık saymış ve bu eşitliği de insanları peygamberlik görevlendirmesinde kadına da erkeğe de peygamberlik görevini vermiştir.

İşte bu nedenle Kutsal Kitabımızda Eski Ahit'te İsraillilerin Mısırdan Çıkışında 15:20 de Harun'un kızkardeşi Peygamber Miryam olduğunu söyler.Hakimler 4:4 te ise İsrailleri yöneten kadın Peygamber Debora'dan,2.Tarihler de ise kadın Peygamber Hulda'dan,Nehemya 6:4 te de kadın peygamber Noadya'dan ve son olarak da İncil de Luka 2:36 da yaşlı kadın peygamber Anna'dan bahseder ki bu kadın peygamber İsa doğduktan sonra herkese kurtuluşu anlatmaya başlamıştı.

Peygamber olduğunu iddia eden Muhammed de vahiy olduğunu iddia ettiği Kuran da bu kadın peygamberlerimizin peygamberliğini kabul etmemektedir. 

Nahl 43 Senden önce de peygamberler olarak yalnızca kendilerine vahy vermekte olduğumuz erkekler gönderdik. Bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun. 

Yusuf 109 Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de ancak şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkeklerdi. Şimdi o yerde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akibetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar ya! Elbette ahiret evi korunanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

İslam tefsircisi Elmalılı Hamdi Yazır ise bunun için şöyle diyor;Onun için peygamberliğin ilk şartı insan olmaktır, onun belirleyici özelliği de, Allah'ın özel bilgilendirmesi demek olan vahiy göndermesidir. Sonra hem müjdeyi, hem inzar ve uyarıyı içine alan bu ilmin öyle ciddi bir uygulaması ve peygamberlik görevinin öyle ağır şartları vardır ki, kadının yaratılışı ve meşrebi doğrudan doğruya bu ağır görevin sorumluğunu taşımaya elverişli değildir. 
Gerçi Allah Teâlâ dilerse bir kadına da o gücü ve tahammülü ihsan edip sonra da ona peygamberlik verebilir. Fakat bu, onun yaratılışını ve mizacını bir erkek mizacına dönüştürmek demek olur.(1)

Kuran'ın Nahl 16:43-44 de ve Yusuf 109 da sadece erkek peygamber gönderdiğini söyler.Tefsirci de kadının peygamberlik görevi için yetersiz ve aciz görüyor,bunun için yaratılışı bahane ediyor.Oysa nice kadınlar var ki erkeklerin yapamadığı işleri yapıyorlar.Gördüğünüz üzere Tanrının adalet ve eşitlik anlayışına karşı kadına yapılan cinsiyet ayrımı zihniyeti Kurana da yansımıştır.

Nasıl olur eğer bu kitaplar aynı Tanrıdan gelmiş ise nasıl kadın peygamberleri red edebiliyor.Yoksa Tanrı kadın peygamber gönderdiğini unuttu mu?Elbette bu sahte vahiy ürünü Kuran'ın Tanrıdan gelmediğini ve erkek yada erkekler tarafından uydurulan bir insan ürünü olduğunu gösterir ki kadından peygamber olmayacağını düşünerek bunu uydurmuşlardır.

Kaynaklar
(1)Elmalılı Hamdi Yazır,Kuran tefsiri, Yusuf 109 ayeti.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo