4.07.2013

Hristiyanlıkta ve İslamda Cennet

İslamda cennet nasıldır?İslama inananları için cennette neler vaat edilmiştir?Kuranda ve İncil'de cennet nasıl karşılaştırmasını göreceğiz.


Kuran'da Genç Cennet Kızları

Nebe 32-34 Bahçeler var, bağlar var. Turunç göğüslü yaşıt (kızlar) var. Dopdolu bir kadeh var. 

Kuranda cennet için vaat edilenler Nebe suresinde belirtilmiştir.Elmalılı tefsirinde bunu şöyle açıklar.Dünyada azgınların en çok azgınlık ve hırslarını tahrik eden zevklerinden olması nedeniyle onların aksine şunlar, bedel-i iştimâl veya bedel-i ba'z yoluyla o kurtuluşun bazı neşelerini açıklamaktadır:
"Onlar için bahçeler var''.HADİKA, suyu olan ve türlü meyve ağaçlarını ve çiçekleri kapsayan, etrafı duvarla çevrili bostan ve bahçe demektir. Görünüş itibariyle, gözbebeği demek olan "hadeka"ya benzetilerek bu isim verilmiştir. "Ve üzüm bağları var".A'NAB, üzüme de üzüm bağlarına da denir. 

Nebe 33. Bu kelime "ka'ıb" kelimesinin çoğuludur. Ka'ıb, memeleri küp şeklinde, yani yeni tomurcuklanmış, turunç memeli taze kızlara denir. "yaşıt." "Etrâb", "tirb" in çoğulu olup "hep bir yaşta" demektir. Bazı tefsirlerde cennet kızları hep onaltı yaşında, erkekleri ise otuzüç yaşındadır, diye rivayet edilmiştir.

Bir başka ayette ise Vakıa 35. Biz onları yeniden inşa etmişizdir(Elmalılı Meali), deniliyor.Elmalılı tefsirinde bunu şöyle açıklar;

Şüphesiz biz onları (hûrileri) yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. İbnü Cerir, Tirmizi ve daha başkalarının Enes (r.a.)'den rivayetlerinde, Resulullah (s.a.v) buyurmuştur ki: "Bu yeniden yaratılan kadınlar, dünyada kocamış ve buruşmuş kadınlardır." Taberânî, İbnü Ebî Hâtim ve daha bazı âlimlerin rivayetlerine göre Selemetü'bnü Mirsed-i Cu'fi (r.a.) demiştir ki: "Resulullah'ı âyeti ile ilgili olarak işittim, şöyle diyordu: "Bunlar, ister dul, ister bekâr olsun dünyadaki kızlar ve kadınlardır." Bak hele dünya kadınları cennette köle oluyor hayret valla!

Tirmizî'nin "Şemâil"de rivayet ettiği üzere Resulullah (s.a.v)'a bir kocakarı geldi ve ona: "Ya Resulullah Allah'a dua et beni cennete koysun." dedi. Resulullah: "Ey falancanın annesi, cennete asla kocakarı girmez." buyurdu. Bunun üzerine kadın ağlayarak döndü. Resulullah buyurdu ki: "Ona haber verin kocakarı olarak girmez, çünkü Allah Teâlâ buyurmuştur ki: "Şüphesiz biz onları yeni bir yaratılışla yaratmışızdır."

El Değmemiş Genç Uşaklar
Bir başka ayette ise cennette gidenlere taze kalan genç hizmetçiler,küpeli uşaklar olduğu söyleniyor.Şuraya dikkat edin daima taze kalan genç hizmetçiler ifadesi kullanılmış acaba burada neden daima taze kalıyorlar?Bunu diğer ayetlerde göreceğiz.

Vakıa 17. Daima vildan şeklinde taze kalan genç hizmetçiler, garsonlar, yahut hılede denilen bir nevi küpeli uşaklar.(Elmalılı Meali)

Tur 24-Kendilerine ait hizmetçiler, sanki sedef içinde saklı inciler gibi onların etrafında pırıl pırıl dönerler.(Elmalılı Meali)


Elmalılı tefsirinde bu şöyle açıklar; Vâkıa Sûresi'nde de geleceği gibi, kadehler sürahilerle emre hazır bir vaziyette etraflarında pırıl pırıl dönüp dolaşırlar, sahibi bulundukları uşaklar, cennet sakîsi genç hizmetçiler sanki saklı iri inciler, yani sadeflerinde gizli hiç kirlenmemiş, el değmemiş, beyaz, saf, temiz ve pırıl pırıl inciler gibidirler.Lü'lü, parıldayan büyük inci demektir.

Hiç el dokunmamış olması neyi ifade ediyor?Yada gençlerin inci gibi parlak olması nedir?On altı yaşlarında kızların göğüsleri yeni yeni tomurcuklaşmış  neyi ifade ediyor?Cennet gibi ilahi yerde bunların olacağı akla mantığa ve ahlaka uygun mudur?

İncil'de Cennet
Mat.22: 30 "Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler.Daha fazla bilgi için bkz.Hristiyanlıkta Cennet veya Cennetteki Ödülümüz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo