3.07.2013

Muhammed 'in İsa'ya Benzemeye Çalışması

Muhammed de tıpkı İsa gibi bir peygamber olabilmek için İsa'nın sözlerini,havari sayısını,ölümüyle ilgili benzerlik oluşturmaya çalışmıştır.Bu benzerliklerden bir kaçını görelim.

Muhammed'in Defnedilmesi ve İsa'nın Dirilişi

İslam Tarihinde Muhammed'in hicretin 11. yılında Rebiülevvel’in 12'sinde pazartesi günü,miladi takvime göre 8 Haziran 632 tarihinde akşam üzeri vefat ettiği rivayet edilir. Günlerce süren hastalığının ne olduğu kesin olarak bilinmez. Kimilerine göre hummadır, kimilerine göre sırtındaki urdur, kimilerine göre yüksek tansiyondur, kimileri ise yıllar öncesi ağzına atıp çıkardığı kuvvetli bir zehire sahip koyun etinin etkisidir. En çok humma üzerinde durulur.

Uzun süredir hasta olmasına rağmen bu beklenen bir ölüm değildir Müslümanlar arasında. Nitekim ölüm haberini duyan Ömer’in buna inanmayıp kılıcını çekerek “Kim Muhammed öldü derse başını vururum” diye haykırdığı söylenir. Muhammed, Ayşe’nin odasında ölmüştür ve defin hazırlıkları da orada yapılmaya başlar. Üstelik defin hazırlıkları yapılırken Muhammedin 23 yılda yazdığı kuranın bazı sayfaları keçiye bile kaptırılır. Muhammed'in cenazesinin kaç gün yerde kaldığı konusunda değişik rivayetler var. Ancak genel kanı, üç gün yerde kaldığı yönündedir.

(İbni Kesir, Büdaye-Nihaye, Hz. Muhammed'in gömüldüğü yer kısmında. 5/292. Burada İmam Ahmet'ten alıntı yapıyor, İmam Malik Muvata, no: 545 Cenâiz kısmı, Taberi Tarih, 11. yılı olayları, 3/216 ve sonrası) 

Muhammed onun odasında öldüğü halde Ayşe'nin şu sözü söylemesi çok ilginç: "Biz cenazenin defnini, çarşamba sabahı yapılan duyurudan öğrendik: Muhammed'in cenazesi bugün gömüldü şeklinde duyuru yapıldı." diyor. (Ahmet b. Hanbel 6/62. Ayşe hadisleri, İbni Abdi'l Ber, Temhidö Muvatta şerhi, 24/396, İbni Sad, Tabakat: 2/401.) 

Acaba Muhammed İsa'nın ölümünden sonra 3 gün sonra dirildiği için mi bekletilmişti? Muhammed'de üç gün sonra İsa gibi dirilmek mi istiyordu?

Muhammed'in Havarileri ve İsa'nın Havarileri


Muhammed'in havarîlerinin: Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Hamza, Cafer, Ebu Ubeyde İbni'l-Cerrah, Osman b. Maz'un, Abdurrahman b. Avf, Sa'd b. Ebi Vakkas, Talha b. Ubeydullah ve Zübeyr b.Avvam olduğu nak l edilmiştir. (Saf 14 Elmalılı Tefsiri)

İsa'nın on iki havarisi Matta 10:2-4’de listelenmiştir: “Bu on iki elçinin adları şöyle: Birincisi Petrus adıyla bilinen Simun, onun kardeşi Andreas, Zebedi’nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Filipus ve Bartalmay, Tomas ve vergi görevlisi Matta, Alfay oğlu Yakup ve Taday, Yurtsever Simun ve İsa’ya ihanet eden Yahuda İskariot.”

Muhammed'in Doğumu ve İsa'nın Doğumu


İsa'nın Doğumu Önceden Bildiriliyor

Luk.1: 26-27 Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.

Luk.1: 28 Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi.

Luk.1: 29 Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.

Luk.1: 30 Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin.

Luk.1: 31 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.

Luk.1: 32 O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek.

Luk.1: 33 O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir."

Luk.1: 34 Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi.

Luk.1: 35 Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.

Muhammed'in doğumunda ise rivayete göre Âmine Hz. Peygamber’e hamile olduğu sırada bir rüya görmüş, rüyada kendisine önemli bir kişiye hamile olduğuna işaret edilerek doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmed adını vermesi söylenmiştir.

Eğer bu olay gerçekse İsa'nın doğumuna benzerlik oluşturulmaya çalışılmamış mı?


Muhammed'in ve İsa'nın Sözleri
Muhammed, hemen her vesileyle kendisinin, "ilk nûr" olmak üzere, Adem'den önce yaratıldığını söyler, "Ben Adem oğullarının seyyidiyim..." diye eklerdi. Tanrı'nın kendisi için:

"
Ve Allah'ın izniyle bir davetçi, ışık saçan bir kandil olarak...(Ahzâb sûresi, âyet 46) dediğini öne sürerdi.

İsa'da Muhammed'den önce aynı şeyi söylemişti.Muhammed de kendini peygamber olarak göstermek için İsa'nın sözlerini kullanmıştır.Ayrıca ayet numaralarının 46 olması da bir o kadar ilginç:)

Yu.12: 46 Bana iman eden hiç kimse karanlıkta kalmasın diye, dünyaya ışık olarak geldim.

Muhammed "Adem henüz su ile toprak arasında iken,ben Nebî idim..." diyerek ezelden beri "nebi" olduğunu bildirir. İsa, "İbrahim doğmadan önce Ben varım" ( Yuhanna 8:58 ) der.Sizce de Muhammed kendi durumunu gerçek gösterebilmek için İsa'ya özenmiş yada benzerlik kurmaya çalışmamış mı?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo