13.07.2013

Tevratta Kadına verilen Miras Hakkı

Tevrat'ın kadının miras konusunda ise bir adaletsizlik görülmemektedir.Musa'dan önce İsrailliler kadını ikinci sınıf olarak görülerek babası ölen adamın oğlu olduğu zaman ona miras veriliyor,öldüğünde ise kızlara miras verilmiyordu.Ama Musa geldiği zaman babası ölen kızlar oğlu da olmayınca miras alamadıkları için o dönemin erkek hegomanyasına başkaldırarak miras haklarını istemişlerdir.Kızların bu davranışları o zamanlara göre adeta bir devrim gibiydi.Musa da bunu Rabbe sorarak ne yapması gerektiğini sormuş ve Rab de İsraillerin bu adaletsiz durumunu görerek kızlara da miras verilmesini istemiştir.

Say.27: 1-11 Yusuf oğlu Manaşşe'nin boylarından Manaşşe oğlu Makir oğlu Gilat oğlu Hefer oğlu Selofhat'ın Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları, Buluşma Çadırı'nın girişinde Musa'nın, Kâhin Elazar'ın, önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler:"Babamız çölde öldü. RAB'be başkaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı.Erkek çocuğu olmadı diye babamızın adı kendi boyu arasından neden yok olsun? 

Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin."Musa onların davasını RAB'be götürdü.RAB Musa'ya şöyle dedi:"Selofhat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalarıyla birlikte miras olarak mülk verecek, babalarının mirasını onlara aktaracaksın."İsrailliler'e de ki, 'Bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse, mirasını kızına vereceksiniz.Kızı yoksa mirasını kardeşlerine,kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz.Amcaları da yoksa, mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca, İsrailliler için kesin bir kural olacak bu."

Eyüp.42: 15 Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları, kardeşlerinin yanısıra onlara da miras verdi.

Eyüp peygamber zamanına gelindiğinde ise erkekler gibi kadınlar miras alabilmişlerdir.

Yorum ve Görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin,esenle kalın.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo