10.07.2013

İsa'yı diğerlerinden farklı kılan ne?

David 19 yaşında bir Hristiyan.State Üniversitesinde onun ilk yılıydı.Onun temel çalışmaları  beşeri bilimler ve bir kaç seçmeli din dersi programı alıyordu.O ders kataloglarını taramıştı ve karşılaştırmalı din sınıfını bulmuştu,ona özel ilgisini din okulunun en seçkin profesör tarafından verilmektedir.

Profesör, ünlü Ivy Ligi teolojik seminer mezunu sınıfında sürpriz bir açıklama yaparken yakaladı."Biz tarihi ve dünyanın en önemli dini hareketlerinin inançlarını inceleyecek olacağız, ama bana başlangıçta diyelim bunlardan her biri kendi taraftarlarının, kültürel, sosyal, psikolojik ve varoluşsal deneyimini meşru bir ifadesi olduğunu ön varsayım ile başlar.Bu doktrin ve uygulama dış ve resmi tablolarda farklı olabileceğine rağmen, tüm yaşam ve evrendeki huşu ve gizem benzer bir özünün ifadesi aynıdır. Ayrıca, dinlerin kurucularının her benzeri ve evrensel ahlaki ve manevi kavramları ifadesi, onların çeşitli şekillerde olduğunu hepsi üstlenir. Böylece, onların yetkisi ve vahyi geçerliliği tüm eşit olduklarını üstlenirler. "

David sınıf odasında o kadar öğretmene bildirisine hayrete düşüren başka herhengi biri oldu mu? diye etrafına bakındı. Görünüşe göre, her öğrenci sürpriz ya da endişe duygusu gösteriyordu.Ne yazık ki, David'in deneyimi üniversite öğrencileri içinde ortak bir biridir. Kendi inanç ilkeleri gibi üniversite profesörleri gibi yetkili isimlerce meydan vermektedir. Sık sık Hıristiyan ev ve muhafazakar kiliseleri de büyüyerek, onlara karmakarışık hale getirmektedir.

Neyse ki, David bir yadsınamaz gerçeği olarak onun öğretmen bildirilerini almadı. O çeşitli inançlara ve tüm liderlerin aynı olduğunu iddialarını araştırmaya karar verdi. Çalışmasının birkaç ay sonra tüm dinlerin eşit olmadığını ve İsa Mesih'in ve dünyanın diğer büyük dinlerin kurucularından üstün olduğu sonucuna vardı.Vardığı sonuç gerçeğin beş satırına dayanıyordu.

1-İsa Mesih gibi zaman ve uzay başlangıcında olan sadece büyük dünya inanç kurucusu var mıydı?


İncil İsa Mesih'in, şimdiye kadar yaşamış olan herhangi bir kişi farklı olduğunu, zaman ve mekandan önce başlangıcı olduğunu öğretir.Yani İsa sonsuza dek Baba Tanrı,Kutsal Ruh Tanrı ve Tanrının katında oğlu olarak daha önceden vardı.Hristiyan inancında bunlar bir Tanrı ama ayrı kişilerdir.


Yuhanna'nın İncilinde ''Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.''(Yu.1: 1-3)

Elçi Pavlus, Koloselilerde İsa için ''Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar,egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı.Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir.''(Koloseliler 1:15-17)

İsa'nın Kendisi, Kendi kökeni sorgulandığı zaman, "İbrahim doğmadan önce ben varım!", Cüretkar bir iddiada bulundu.(Yuhanna 8:58, NIV)

İncil İsa'nın sonsuza dek var olduğunu ve hiçbir kronolojik kökenli olmadığını öğretir. Başka hiçbir dini lider böyle bir iddiada bulunamaz. Gautama Buddha (560-480 BC), Muhammed (MS 570-632), Konfüçyüs (551-479 BC), ve diğer tüm dini kurucularının doğumunda yaşamları başladı. İsa'nın zaten dünyevi doğumundan önce cennette Tanrı gibi vardı.

2-İsa Mesih gibi dünyaya kim sadece büyük dünya din kurucusu geldi mi? 

İsa sonsuza dek Tanrı gibi önceden var olsa da, İncil Onun benzersiz bir şekilde bu dünyaya girmiş olduğunu gösterir. O bir bakire doğum sonucunda fiziksel dünyaya doğdu.

Mat.1: 20-21 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır.Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak."

Mat.1: 22-23 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu:"İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar."İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.

Luk.1: 26-30 Elizabet'in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasıra adlı kente, Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem'di.Onun yanına giren melek, "Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir" dedi.Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.Ama melek ona, "Korkma Meryem" dedi, "Sen Tanrı'nın lütfuna eriştin.

Luk.1: 31-37 Bak, gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın.O büyük olacak, kendisine 'Yüceler Yücesi'nin Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek.O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, egemenliğinin sonu gelmeyecektir."Meryem meleğe, "Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki" dedi.Melek ona şöyle yanıt verdi: "Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi'nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek.Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır.Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur."

Luk.1: 38 "Ben Rab'bin kuluyum" dedi Meryem, "Bana dediğin gibi olsun." Bundan sonar melek onun yanından ayrıldı.

Böylece İsa, bütün dini liderler arasında, mucizevi bir şekilde tasarlandı ve bir bakireden doğdu.Hatta büyük İbranice Musa peygamberin bir dünyevi babası yoktu.

Muhammed, İslam kurucusu, aynı zamanda bir erkek ve kadından doğan ve kutsallıkta iddiada bulunmadı. Hz.Bahaullah (1817-1892), Bahai inancının yüce peygamberi de, sıradan bir şekilde tasarlanmış olarak doğdu.

3-İsa Mesih gibi mükemmel ve gühahsız yaşayan sadece büyük dünya din kurucusu yaşadı mı?

Adil olmak gerekirse, Hıristiyanlar dünyanın din kurucuları birçok ahlak ve adalet yüksek standartlarda öğretti olduğunu kabul ediyoruz. Örneğin, Buda bilgelik ve ahlak için bir yol olarak Sekizli Yol öğretti. Hz.Bahaullah yüksek adalet ilkelerine, dünya barışı ve insan haklarını öğretti. Musa, tabii ki, On Emir ve Hukuk Kitaplarını sağladı.

Bu dinlerin hiçbirinde, ne de başka bir Hıristiyan olmayan niyetle, takipçileri mükemmel ya da günah olmadan onların kurucularını talep ederim. İncil gibi sadece Hıristiyanlar iddiada, İsa Mesih tamamen günah leke olmadan yaşamış olduğunu, öğretir. (İbr.4: 15 Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir).

Aynı şekilde, Mesih'in kefaret etkinliği hakkında bir yorumda Elçi Pavlus (2.Ko.5: 21 Tanrı, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım).
İsa Mesih, tüm dünyanın dini kurucularından, günahsız ve mükemmel bir hayat yaşadı. Böylece, o tek başına insanlık için kurtuluşun mümkün gerekli ne olduğunu gösterdi ve bunu da başardı.

4. İsa Mesih gibi günahlarımız için insanlara bir kurban olarak ölen Sadece Büyük Dünya Din Kurucu öldü mü?

Muhammed, günahların bağışlanmasını, içtenlikle sormak için bir ihtiyacı almak olduğunu öğretti ve eğer Allah (İslam tanrısı) dilerse (ve o) emin olamaz, o verebilir. Buddha Bu hayatın isteklerini aydınlanma tarafından aşılması gereken sadece "affın" günahları gerçekten olamayacağını öğretti.

İncil, ancak, günahları affedilir olabilir tek yolu onları karşılamak için yapılacak bir kefaret olduğunu öğretir. Eski Ahit hayvanlar kullanarak bir kurban sistemi geçici olarak bazı günahları için kefaret öğretti. Yeni Ahitte ise, ancak, günah için nihai kurban çarmıhta ölen İsa Mesih tarafından yapılmış olduğunu öğretir. O dünyanın günahları için bir kurban kefaret olarak öldü.

Yu.3: 16 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Rom.8: 3 İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı.

Sadece İsa O günahsız olduğu gibi bizim için kurban olmaya hak kazandı. Ayrıca, O bizim günahkar yaşamlarımız ve cehennemden bizi kurtarmak için kendi canını isteyerek verdi. İsa Yuhanna 10: 18 de ''Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm...''dedi.


5. İsa Mesih Güç ve Yetki göstermek için ölümden dirilen sadece büyük dünya din kurucusu dirildi mi?

Hiç dünya tarihinin en önemli olayını sıralamanızı merak ediyorum? Tekerleğin icadı, Roma İmparatorluğu'nun yükselişi, İkinci Dünya Savaşı, ya da Komünizmin çöküşü mü  olur?

Açıkçası, en önemli tüm zamanların olayı, ve en iyilerinden biri, tarihsel olarak eski zamanların tasdikli ölümden İsa Mesih'in fiziksel dirilişi oldu. İncil üçüncü gün O'nun çarmıha gerildikten sonra o ölümden dirildi ve daha sonra, 40 gün sonra,bir dizi canlı  tanığa görüldüğünü gösterir.

1.Ko.15: 3-4-8 Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi.Kefas'a, sonra Onikiler'e göründü.Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü. Bunların çoğu hâlâ yaşıyor, bazılarıysa öldüler.Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere, son olarak zamansız doğmuş bir çocuğa benzeyen bana da göründü.

Dört İncil ve diğer Yeni Ahit yazarların yazarlarıyla ile birlikte Paul, kesinlikle İsa'nın diriliş gerçeğini ikna olmuştu. 1.Ko.15: 14-15 Mesih dirilmemişse, bildirimiz de imanınız da boştur.Bu durumda Tanrı'yla ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın, Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezse, Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir.

Gerçekten de, Hristiyanlık ayağa kalkıyor veya Mesih'in dirilişi ile gerçeğe düşüyor. Bu Kendisi ve Hristiyanların ilanı mesajı hakkında İsa'nın hem de iddiaları doğrular bir tarihsel olaydır. Onun gerçeği doğrulanmış başka bir dini lider gibi inkar edilemez olan bir şekilde iddia ediyor. Musa, o olduğu gibi büyük bir peygamber olarak, öldü. Muhammed öldü. Buda öldü. Konfüçyüs öldü.Hz.Bahaullah öldü. Herhangi ve dünya dinlerinin tüm kurucuları öldü. Sadece İsa Mesih bir kez ve O'nun Babası ve efendimiz tüm gerçeğin görülmesini, bu nihai mucizesi ile ölüme kendisi üstesinden geldi.

Sonuç

İsa, ancak, O'nun doğum, yaşam, ölüm ve dirilişi bütün başkalarına O'nun üstünlüğünü gösterdi. İsa olduğu gibi böylece, şimdiye kadar yaşamış olan başka bir kişi ve bağlılıkla yakalamak gerekiyor olabilir. O bizi yalnız kurtuluş ve sonsuz yaşam güvencesi yolunu sunar. Havari Petrus'un cesaretle çok uzun zaman önce belirttiği gibidir.

Elç.4: 12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur."

Yorum ve Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın,Esenle kalın.

Kaynak:marketfaith.org
Çeviri:sorularlahristiyanlik.blogspot.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo