18.03.2013

Cennetteki Ödül

Soru:Cennette yeme içme ve ilişki yoksa mükafatımız ne olacaktır?Kutsal Kitab'a göre Cennet nasıl bir yerdir?


Cevap:Cennette yeme içme ve ilişki olmadığını Kutsal Kitab'ta görmüştük(bakınız.Cennette hayat nasıl olacak).Son yargılamanın ardından cennete girmeyi hak edenler orada nihai mutluluğa ulaşacaklardır.Daha önce de ifade edildiği gibi Aquinas'a göre insanın nihai mutluluğu yeme içme ve cinsel hazlar gibi bedensel şeyler değil Tanrı'yı görmektir.Ancak tam bu noktada hem filozofları hem de ilahiyatçıları asırlarca meşgul eden "Yaratılmış olan yaratılmamış olanı nasıl görebilir?"sorusu gündeme gelmektedir.Teologumuz bu konuda öncelikle Kutsal Kitap cümlelerine atıf yaparak çözüm yolu bulmaya çalışır.Yeni Ahit'te cennette Tanrı'nın bizatihi görüleceğine ilişkin olarak "Şimdi her şeyi aynada silik bir görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze görüşeceğiz"(1.kor.13:12) denilir.
Yine Kutsal Kitap'ta Mesih yeniden geldiğinde inananların O'nu olduğu gibi yani özü itibariyle görecekleri Mesih'in kendisini sevenlere görüneceği açıklanır(1.Yuh.3:2,Yuh.14:21).Her ne kadar bu cümleler inanç açısından Tanrı'nın görüleceğini ifade ediyorsa da bunun nasıl mümkün olacağına ilişkin herhangi bir bilgi içermemektedir.Sorunu daha somut bir şekilde ortaya koymak gerekirse insanın bilme ve görme faaliyetinde bilinen şey ile bilen akıl ve görünen şey ile gören göz arasında uygunluk olması gerekir.Halbuki insan aklı ile Tanrı'nın özü arasında herhangi bir uygunluk yoktur.Bu durumda sonlu ve sınırlı insan aklının sınırsız Tanrı'yı özü itibariyle bilmesi nasıl mümkün olabilir?

Aquinas'a göre bilen ile bilinen arasındaki uygunluk her zaman gerekli değildir.Bu sebeple insanın Tanrı'yı özü itibariyle görüp bilmesi bu uygunluk olmasa da mümkündür.Bununla birlikte göz manevi şeyleri algılamayacağı için Tanrı'nın gözle görüleceğini düşünmek de doğru olmaz.Tanrı'nın özü itibariyle bilinmesi ancak O'nun akla bahşedeceği manevi bir gözle mümkün olacaktır zira manevi şeyleri anlamak gözün değil aklın işidir(ST,Supplement,92:1,2).

Kaynaklar

St.Thomas Aquinas,Muhammet Tarakçı kitabından yararlanılmıştır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo