8.03.2013

Rabbi Yüceltmek

Allah'ı Yüceltmenin Önemi

İman eden bir insan, tüm varlığını Rab’be adamıştır, Rab için yaşar ve daima Rab ile beraber olduğunun bilincindedir. Rab bir ayetinde şöyle der; 1.Pe.4: 2 Sonuç olarak, dünyadaki yaşamının geri kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür.’’ Rab de yaşayan insan O’nun rızasına ve cennetine kavuşmak için sürekli olarak ahiret beklentisi içindedir. Dünyada ise Rab için sabreder, O’na güvenir, her işi düzenleyip denetimi altında tutanın, kendisini de her an görüp bilenin Yüce Rabbimiz olduğunu bilir. 

Yaptığı her işte, gördüğü her görüntüde Rab’bin sonsuz aklını, hayranlık uyandırıcı sanatını ve O’nun yüce kudretini görüp düşünen bir insan için tüm bunları dile getirmek de bir nimet ve büyük bir ibadettir. Rab’bi anma, insanı tüm kötülüklerden arındıracak, insanın kalbine huzur ve güven indirecek ve ahirette kurtuluşa ermesine vesile olacak en önemli yollardan bir tanesidir. Kutsal Kitap Mesih inanlısı olduğumuz için de Rab’bi yüceltmemiz gerektiğini söylemektedir; 1.Pe.4: 16 Ama Mesih inanlısı olduğu için acı çeken, bundan utanç duymasın. Taşıdığı bu adla Tanrı'yı yüceltsin.Başka bir ayette ise Rab’bin merhametini kazanmak için yüceltmemiz gerektiğini söylemektedir; 

Kutsal Kitap’ta Rab şunu demektedir; ... Öteki uluslar merhameti için Allah'ı yüceltsin.Yazılmış olduğu gibi: "Bunun için uluslar arasında Sana şükredeceğim, Adını ilahilerle öveceğim." Yine deniyor ki, "Ey uluslar, O'nun halkıyla birlikte sevinin!" Ve, "Ey bütün uluslar, Rab'be övgüler sunun! Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!" (Pavlus'tan Romalılara Mektup, 15:8-11) 

İman edenler, günlük hayatlarının her aşamasında Allah’ı anma ve dua halinde olmalı, kendilerine verilen nimetlere karşı sürekli olarak için için şükretmeli, bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hataları dolayısıyla bağışlanma dilemeli ve sık sık Allah ’ın adını yüceltmelidirler. Mümini, “Allah ’la dost” kılacak, onun Allah ’a yakınlaşmasını sağlayacak ibadetlerden biri Allah ’ı anmaktır. İnsan, yaşadığı her an, yaptığı her işte Allah ’ın nimetini ve rahmetini hatırladıkça, O’nun ismini yüceltip O’na yöneldikçe, sürekli olarak ibadet halinde olur. Allah ’a daha da yakınlaşır ve Allah’ın sevgisini kazanır çünkü Allah sevgi olduğunu bir ayetinde şöyle demektedir; 

1.Yu.4: 8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.’’Tanrıda yaşayan sevgide yaşar ve Tanrıda yaşar Tanrı bunu şöyle dile getirir ayetinde; 

1.Yu.4: 16 Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.’’Tanrıda yaşayanın içinde Tanrının sevgisi vardır ve olaylar karşısında gaflete düşmez, paniğe kapılmaz, öfkelenmez. Allah ’ın razı olmayacağını düşündüğü her şeyden uzak durur. Çünkü onun içinde sevgi vardır ve sevginin yapmayacağı işleri yapmaz.

1.Ko.13: 4-5 Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez,Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez,kötülüğün hesabını tutmaz

Tanrıyı Anmaya ve Yüceltmeye Dair Ayetler 

İsa Zeytin Dağı'ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada, öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek sesle Allah'ı övmeye başladılar. (Luka, 19:37) 

Adam o anda yeniden görmeye başladı ve Allah'ı yücelterek İsa'nın ardından gitti. Bunu gören bütün halk Allah'a övgüler sundu.(Luka, 18:43) 

Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı. (Luka, 24:53) Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Allah'ı övüyorlardı. (Elçilerin İşleri, 2:46) 

Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Allah'ı yüceltip överek geri döndüler. Herşeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. (Luka, 2:20) 

O anda Zekeriya... Allah'ı överek konuşmaya başladı. (Luka, 1:64) 

Dilimizle Allah'ı överiz... (Yakup'un Mektubu, 3:9)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo