15.03.2013

Tanrının Bilimsel Kanıtı

İsa Mesih'in çarmıha gerilişi Bilimsel olarak kanıtlandı.

Alman jeologların Matta İncili'nden yola çıkarak yaptığı araştırmaya göre Hz. İsa 3 Nisan 33'te saat 15.00'te çarmıha gerildi ve aynı anda kum fırtınası başladı.


Araştırmaya Konu olan Ayetlerİsa'nın Ölümü


(Mar.15:33-41; Luk.23:44-49; Yu.19:28-30)

Mat.27: 45 Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.

Mat.27: 46 Saat* üçe doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani?" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı.

Mat.27: 47 Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bu adam İlyas'ı çağırıyor" dediler.

Mat.27: 48 İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi.

Mat.27: 49 Öbürleri ise, "Dur bakalım, İlyas gelip O'nu kurtaracak mı?" dediler.

Mat.27: 50 İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti.


Mat.27: 51 O anda tapınaktaki perde* yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı.Mat.27: 52 Mezarlar* açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi.


Mat.27: 53 Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente* girdiler ve birçok kimseye göründüler.

Mat.27: 54 İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar, "Bu gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu!" dediler.

Mat.27: 55 Orada, olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar, Celile'den İsa'nın ardından gelip O'na hizmet etmişlerdi.

Mat.27: 56 Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı.

Alman bilim insanları, Matta İncili'nde yer alan ve çarmıha geriliş anını anlatan bölümden yola çıkarak Hz İsa'nın tam ölüm tarihini belirledi. Araştırmacılar çarmıha geriliş tarihinin 3 Nisan 33 olduğunu öne sürdü.

İKİ DEPREM

Alman bilim insanlarının yaptıkları araştırmanın sonuçları Uluslararası Jeoloji Dergisi'nde yayımlandı. Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi'nde görevli Jeolog Jefferson Williams ve meslektaşı Markus Schwab, Matta İncili'nde Hz İsa'nın çarmıha geriliş anında "Dünya sallandı, taşları ikiye ayrıldı ve mezarlar açıldı" bölümünü dikkate aldı ve bu dönemde meydana gelen depremleri araştırdı. Kudüs'ün 21 kilometre uzağında, Ölüdeniz açıklarındaki deprem hareketlerine odaklanan jeologlar, aynı dönemde bölgede taşları ikiye bölecek iki büyük deprem tespit etti. Bunlardan birinin M.Ö. 31'de meydana geldiği, diğerinin ise M.S. 26 ile 36 yılları arasında yaşanmış olabileceği kaydedildi. İncil'deki ipuçlarını takip eden uzmanlar, İsa'nın 3 Nisan 33 tarihinde (cuma günü) çarmıha gerildiğini hesapladı. Araştırmayı yürüten ekibin başında olan Williams, İncil'e göre Hz İsa'nın öğleden sonra saat 15.00'de çarmıha gerildiği sırada havanın erken kararmasını da kum fırtınasına bağladı. Ancak Matta İncili'nde anlatılan depremin alegori olabileceği de kaydedildi.

Böylece İsa'nın çarmıha gerilişi bilimsel olarak kanıtlanmış oluyor ve Kuran'ın ve Ateistlerin iddiaları geçersiz olmaktadır.Hem de böylelikle İncil'in bilimsel olarak Tanrı sözü olduğu ve böylece Gerçek olan Tanrıyı ispat etmiştir.Bu da İncil deki vaatlerin ve kurtuluşun ve Mesih'in kıyamet zamanında geleceğini bildirir. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo