4.03.2013

İlk Günah ve Orjinal Günah

Günah 

Günah Tanrı’ya yapılmış bir hakarettir: "Sana karşı, yalnız Sana karşı günah işledim. Sana göre kötü olan şeyi yaptım"(Mez.51:6). Günah bizde Tanrı sevgisine karşı koyar ve yüreklerimizi ondan uzaklaştırır. İlk günah gibi, günah, "tanrılar gibi" olma isteğiyle iyi ve kötüyü bilerek ve saptayarak yapılan bir itaatsizliktir, Tanrı’ya karşı bir isyandır (Yar.3:5). Günah, genel anlamda, Allah’ın Yasası’nı çiğnemek, tanımamaktadır (1. Yuhanna 3:4). Günah işleyen kişinin özrü ne olursa olsun, suç sayılır.İlk Günah


Kutsal Kitap'ta ''Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu.'' (Yar.1: 27) ayetinde dediği gibi Tanrı insanın canını kendi suretinde yaratmasının ardından sonra ''RAB Tanrı Adem'i topraktan Yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu.''(Yar.2:7) ilk insanı topraktan yarattı ve yaşam soluğunu vererek yaşayan varlık haline getirdikten sonra ilk insan olan Adem'i ''RAB Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu.''(Yar.2: 8) Aden bahçesine koydu. 


Aden:Cennette yer alan bir bahçe olduğu kabul edilir ve Kutsal Kitap'ta Yar.2:14 'te Dicle ve Fırat nehirleri arasında olduğu belirtilir.


Tanrı Adem'i Aden bahçesine yerleştirdikten sonra ona bahçeyi koruması ve işlemesini söyledi.Fakat Tanrı Adem'in yalnız kalmasını iyi görmediği için kendisine bir yardımcı yaratmak istedi.Tanrı ''Sonra, "Adem'in yalnız kalması iyi değil" dedi, "Ona uygun bir Yardımcı Yaratacağım." (Yar.2: 18) diyerek Adem uyurken kaburga kemiğinden birini alarak daha sonra da etle kaplayıp Kadını(Havva Annemizi) ''çünkü o bütün insanların annesiydi''(Yar.3:20) yaratmış oldu ve Havva'yı Ademe getirdi. ''RAB Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken, RAB Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı.Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın Yaratarak onu Adem'e getirdi.''(Yar.2: 21-22)Şimdi düşünebilirsiniz ki Kadının erkeğin kaburgasından yaratılması Kadını aşağı görmek değil mi?Yada Kadının ikinci olarak yaratılması Kadını hor görmek değil mi?Adem'i Kadının günaha ortak etmesi bir zayıflık değil mi? bu gibi yanıtlara ileride Hristiyanlık'ta Kadının Yeri yazısında göreceğiz.Şimdi devam edelim.


Tanrı Kadını yaratmadan önce Adem'e bahçeden istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin demişti.''Ona, "Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu''(Yar.2: 16) fakat iyiyle kötüyü bilme ağacını yasaklamıştı."Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün."(Yar.2: 17)Ademle Havva'ya her türlü meyvelerden yiyebilirlerdi bu emirle onlara özel fırsat verilmişti ve kusursuz yaşamda dahil her şeyi veren Tanrı'ya minnettarlıklarını gösterebilirlerdi.Ama ne yazık ki Tevrat'ta yılan olarak adlandıran kurnaz hayvan İncil'de yılan şeytan olarak geçmektedir.''Büyük ejderha -İblis ya da Şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan- melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı.'' (Vahiy 12:9) Havva'nın aklına girdi ve onun Tanrı'nın yasakladığı hakkında şüpheye düşmesine neden oldu(bugün de bizleri Tanrı ve kanunları hakkında şüpheye düşürenler yok mu,bizi her şüpheye düşüren de bir yılan o zaman) ve Havva'ya şöyle dedi "Tanrı gerçekten, 'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin' dedi mi?"(Yar.3:1)


Havva da "Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz","Ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz''(Yar.3:2-3) diyerek yanıt verdi.Ama yılan tuzağa düşürmek için "Kesinlikle ölmezsiniz","Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız."(Yar.3:4-5) diyerek Havva'ya Tanrı gibi olacağını söylüyordu halbuki yılan bunun olmayacağını biliyordu ama Havva'yı kandırmak için boş vaatler veriyordu.


Havva ise yasak meyvenin güzel olduğunu ve çekiciliğini gördü (Yar.3: 6) ve yılanın da kışkırtmasıyla yasak meyveyi yedi ve Adem'e verdi o da yedi.(Yar.3:6) böylece ilk günah önce Havva ve sonra da Adem tarafından işlenmişti.Sonra,Tanrı "Adem iyiyle kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu" dedi, "Artık yaşam ağacına uzanıp meyve almasına, yiyip ölümsüz olmasına izin verilmemeli." (Yar.3: 22) diyerek böylece Aden bahçesinden çıkardı.''RAB Tanrı, yaratılmış olduğu toprağı işlemek üzere Adem'i Aden bahçesinden çıkardı.''(Yar.3: 23) 


Günahın Dünyaya Girişi ve Asli Günah

İlk günah işleyen insandan dolayı tüm insanlar günahlı olmuşlardır çünkü “Günah, bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi” (Romalılar 5:12) demektedir.Elçinin sözü şu anlama geliyor: Tüm insanların günahkâr olmasının nedeni, insanlığın atası Adem’dir. Pavlus, “bir insan yoluyla” derken, Yaratılış 5:2’de bildirildiği gibi, Adem ve Havva’yı tek bir fert saydı. Elçi, ne yılanın denemesinden söz etti, ne de önce isyan edenin Havva olduğunu anlattı. Amacı, Adem’in işlediği bu suçla soyunun temsilcisi olduğunu göstermekti.

Psikoloji Bilimi ile ilgili bazı düşünürler, “İnsan, temiz olarak doğar; ancak bozuk bir çevrede yaşarsa, bundan etkilenir ve kötülük içine nüfuz eder. Bozuk çevre, günahın büyümesini sağlayabilir. İnsan, içinde bir takım dürtüler olduğu halde doğmaktadır, kötü eğilimleri de beraberinde taşımaktadır” derler.


Mesela kek pişirmek için kullanılan bir kalıbı düşünelim. Eğer kalıp hasarlıysa içinde pişirilen keklerin şekli de nasıl olur?Aynı hasar hepsinde görülecektir,yani hepsi kusurlu olacaktır.Benzer şekilde her insan da Adem'den kusurluluğu bir hasar olarak miras aldı. ''Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı''(Rom.3: 23).

Bizler günah işlediğimiz için günahkâr değiliz, günahkâr olduğumuz için günah işliyoruz.Bize aktarılan bu ahlaksızlık, miras kalan günah olarak bilinir. Anne babamızdan fiziksel özellikler miras aldığımız gibi, Adem’den de günahlı doğalarımızı miras alırız. Kral Davut, “Nitekim suç içinde doğdum ben, günah içinde annem bana hamile kaldı” dediği Mezmur 51:5’de düşmüş insan doğasının bu durumundan ötürü üzüntüsünü belirtmişti.İkinci bir günah türü de, her insan tarafından her gün işlenen, kişisel günahtır. Bizler Adem’den günahlı bir yapıyı miras aldığımızdan, masum görünen küçük yalanlardan tutun adam öldürmeye kadar bir sürü bireysel, kişisel günah işleriz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo