19.02.2013

Cennette Hayat Nasıl olacak?

Soru:Ahiret hayatı nasıl olacaktır,Cennette yeme içme var mıdır? Cennette cinsel ilişki olacak mıdır?

Cevap:Ahirette ölümsüz olan insan Aquinas'a göre dirilen insanların yeme içme ve cinsel arzu gibi ihtiyaçlarının da olmayacağını iddia eder.Zira yeme içme bu dünyada insanın gelişmesi için gereklidir.Ahirette ise insanlar belirli bir yaşta yaratılacakları ve yaşlanmayacakları için böyle bir ihtiyaçları olmayacaktır.
Benzer şekilde cinsel yaşam bu dünyada insan neslinin devamını sağlar.Ahirette insanlar ebediyen yaşayacağına göre cinsel yaşama da ihtiyaç kalmayacaktır(SCG,IV/83:2).Cinsel birleşme insan neslinin devamını sağlar.Yeniden dirilmeden sonra cinsel birleşme devam ederse bu durumda şimdiki hayatımızda olduğu gibi çocuklar doğacaktır.Yani dirilişten önce var olmayan nesil/nesiller ortaya çıkacaktır.Bu ise pek çok sorunu beraberinde getirir.Söz gelimi dirilişten sonra bu insanlar asli günahtan yoksun olacaklardır. İnsanların ölümü asli günahtan kaynaklandığına göre bu insanlar ölümlü olmayacaklardır.

Aquinas ahirette insanlar açılmayacakları ve neslin devamını sağlamak durumunda olmayacakları için yeme içme ve cinsel ilişkinin gerekli olmadığını savunmaktadır.Ancak Aquinas bu görüşünde zevk boyutunu gözden uzak tutulmamakta mıdır?Yeniden dirilen insanlar yeme içmeyi gelişmek veya büyümek için değil cinsel birleşmeyi de nesli çoğaltmak için değil de sırf zevk almak için yapabilirler.Böylece insanların nihai ödülü olan bu ebedi yaşamda hiçbir zevkten mahrum kalınmamış olur.Aquinas bu görüşün birkaç nedenden dolayı kabul edilemeyeceğini düşünür.Dirilişten sonraki yaşam dünya hayatından daha mükemmel bir şekilde düzenlenmiştir.

Şimdiki yaşamımızda yeme içmeyi ve cinsel birleşmeyi sadece zevk için yapmak yaşamı veya nesli devam ettirmeyi düşünmemek kötü ve zararlıdır.Hayatın ve neslin devamını sağlamak için tabiat bize yeme içmeyi ve cinsel birleşmeyi zevkli bir hale getiriyor.Dolayısıyla yeme içme ve cinsel birleşmenin amacı zevk almak değildir.Bu durum ölümden sonra dirilenler için de geçerlidir.Onlar da yeme içmeyi ve cinsel birleşmeyi sırf zevk almak için yapamazlar(SCG,IV/6-10).Aquinas'a göre meleklerle paylaşacağımız en yüce zevklerin(Tanrı'yı görmek gibi)bulunduğu bir yerde hayvanlarla paylaştığımız bedensel zevklerin ardına düşmek saçmadır.Kutsal Kitap da Matta 22:30 da bunu ifade eder.

Mat.22: 30 "Dirilişten sonra insanlar ne evlenir, ne de evlendirilir, gökteki melekler gibidirler.

Kaynaklar
St.Thomas Aquinas,Muhammet Tarakçı kitabından yararlanılmıştır/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo