24.02.2013

Kuran'daki Tarihi Hata

Kuranda çelişki mi var?Kuran'ın hangi ayeti tarihi hatayı içeriyor?Bu hata Tanrı hakkında ne gibi önemi var?Kuran'ın Araf suresinin 80-81.ayeti ''Lût'u da (peygamber gönderdik).  Kavmine dedi ki: "Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhuşu mu yapıyorsunuz? ve Çünkü siz, şehveti tatmin için kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz." 

Ayetlerinde Lut kavminin sizden önceki milletlerden hiçbirinin Eşcinsellik yapmadığını söylüyor.
Şimdi burda ne hata var diyebilirsiniz ama biraz sabırlı olmalısınız.Lut kavmi hakkında bilgi verelim ve sonra tarihi hatayı görelim. 

Lut Kavminin Yaşadığı Dönem

Lut kavminin yaşadığı yer ise bugün Kızıldeniz'in kuzeyinde Ürdün-İsrail sınırında Lut Gölü yakınlarında olduğudur.Tarihi ise Wikipedia'ya göre İ.Ö. 1900 yılına kadar yaşamıştır ancak kaynak gösterilmemiş(1).Ancak diğer bir kaynağa göre İ.Ö. 4000-5000 arasında yaşadığıdır(2).Bir diğer kaynak ise İbrahim Peygamberin 


Şimdi tarihi hataya gelelim,Kuran da ''Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı'' denilmekteydi.Ancak Lut Peygamberinde İbrahim peygamberin yeğeni olduğuna ve aynı zamanda yaşadığını göz önüne alırsak İbrahim Peygamberin İ.Ö.2000(3) de yaşadığına göre(4) Lut Peygamberde yaşamış olmaktadır ve Lut Peygamberin İ.Ö. 4000-5000 değilde İ.Ö. 1900 yaşadığını desteklemektedir. 

Lut Kavminden önce eşcinsellik yok muydu?

Yer Eski Mısır zamanı İ.Ö.2400 Mısır kraliyet hizmetkarları Niankhkhnum ve Khnumhotep tarihte kayıtlı ilk eşcinsel çifttir(5).

Diğer bir kaynak da Eski Yunan zamanı İ.Ö 4000-5000Eski Yunan sanatının büyük bölümünde eşcinsellik bir esin kaynağıydı. Çıplak erkek figürleriyle başlayan bu akım, İ.Ö. 4000 ve 5000 de heykel sanatıyla yüceltilmişti ve bir daha eşine ulaşılamayan bir yoğunluğa varmıştı(6).


Bir başka kaynak ise Anadolu"da ilk yazılı hukukun İ.Ö.2000 de Anadolu"da yaşayan Hititlere ait olduğu bilinen(7) Hitit kanunlarıdır.Bu kanunlar 200 maddeden oluşuyor.Bu kanunun 10.maddesinde bulunan ''Şayet bir adam kendi validesine varırsa ceza vardır. Şayet bir adam kızına varırsa, ceza vardır. Şayet bir adam oğluna varırsa ceza vardır.''(8) olan bu maddede baba ile oğul arasında cinsel ilişkinin yasa ile yasaklanmasının, Hitit’lerdeki eşcinsellik olgusunu ortaya koymaktadır.

Şimdi ne demek istediğimi biraz anlamışsınızdır yani Kuran'ın İ.Ö.1900 da yaşayan Lut'tan önce kimse eşcinsellik yapmadığıydı ama İ.Ö.2400 Eski Mısır'da,İ.Ö 4000-5000 Eski Yunan'da yapıldığı ve son olarak da İ.Ö.2000 Hititlerde yasaklanmış olduğu Kuran'ın ''Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı'' ifadesini doğrulamamaktadır.

İslamcılara göre bunun açıklaması ise şöyle''babil uygarlığı ile sümerlerin bulunduğu coğrafya aynı imiş ve bu nedenle de Lut'un sizden önceden kastı önceki devirler de dahilmiş'' şimdi İslamcılar burada işin işinden çıkmayınca ve önceki kavimleri Lut'un kavmine dahil olduğunu şaçma kabule dayalı (doğru olduğu bile belli değil), gösteriyorlar.

Halbuki her kavim ayrı ayrıdır,bir kavim başka bir kavme birleştirelebilinir mi?Hayır,mesela Türk milleti başka millet kabul edilebilir mi? yada Yahudi milleti Araplara dahil edilebilir mi?Ayrıca sizden önceki milletlerden ifadesi de tüm milletleri dahil ettiği için başka kavmi Lut'un kavmine dahil etmek mantıksızlıktır.

İslamcılar yine herhalde bu kavim benzetmesi tutmadığı için diğer bir açıklamaları da ''Lût’u da gönderdik. Halkına dedi ki: Daha önce hiç kimsenin yapmadığı pek çirkin bir işi siz mi yapıyorsunuz? “ifadesi, Allah’ın ortaya koyduğu bir hüküm değildir. Bilakis, -ayetin mealinde de görüldüğü üzere- Hz. Lut’a aittir. Buna göre, söz konusu ayette Allah, Hz. Lut’un kavmine hitaben söylediği sözünü -hikâye yoluyla- aktarmaktadır. Bu söz, bir tarihi gerçeğin ifadesi olduğu gibi, -insanlar arasında sık sık benzeri söz konusu olan- bir mübalağa sanatı da olabilir.''

Müslümanların kafası öyle karışmış ki durumu kurtarmak için Allah’ın ortaya koyduğu bir hüküm değildir diyerek önce Allah'ın sözünü inkar ediyorlar(haberleri yok) daha sonra ise ayetin mealinde de görüldüğü üzere- Hz. Lut’a aittir diyerek ayeti Lut'un olduğunu söylüyorlar ve sonrasında ise Allah, Hz. Lut’un kavmine hitaben söylediği sözünü -hikâye yoluyla- aktarmaktadır.Bu söz, bir tarihi gerçeğin ifadesi olduğu gibi, -insanlar arasında sık sık benzeri söz konusu olan- bir mübalağa sanatı da olabilir.'' diyerek de Allah'ın hikaye yoluyla söyleyip mübalağa sanatı yaptığını söylüyor.

Sonuçta hikaye yoluyla olsa da bu eğer Allah'ın sözü olduğu iddia ediliyor ise hikaye yoluyla demenin ne anlamı olabilir.Hikaye yoluyla dan maksat mübalağa sanatı olduğunu vurgulamak ise ortada bir işlenmiş yasak var bu yasağı da ifade ederken ne zaman yapıldığına dair bir belirsizlik görülebilir mi? Yani size birisi adam öldürdün deyip de senden önce  kimse öldürmemişti derse gibi.


Sonuç olarak,her şeyi bilen Tanrı tarihi de biliyorsa biliyordur esçinselliği ilk kimin yaptığını bilemeyecek kadar bilgisiz miydi ki tarihi hataya düşsün.Ama Kuran nisa suresinin 82.ayetinde ne diyor' hâla Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık bulurlardı.' yani Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda tutarsızlık bulurlardı diyor.Her şeyi bilen Allah'ın tutarsızlık yapacağını düşünmüyorum,eğer siz düşünüyorsanız o başka, o zaman bu Kuran kimden ve nereden geldi?(İlgili yazıya bakınız Kuran'ı Ömer mi Oluşturdu?).

Dipnotlar

(4)http://www.islamicity.com/Lut kavmi
(5)http://en.wikipedia.org/wiki/Khnumhotep_and_Niankhkhnum#cite_note-7
(6)http://tr.wikipedia.org/wiki/Antik_Roma'da_cinsellik
(7)http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=2329

(8)Tayanç, Tayanç 1981: 33,34,F. Tayanç,T. Tayanç, Dünyada ve Türkiye’de Tarih Boyunca Kadın, Tan Yayıncılık, Ankara, 1981.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo