14.02.2013

Sevgililer günü Paganların mı?

Bugün 14 Şubat Sevgililer günü,peki nedir bu günün özelliği nereden gelmektedir,neyin nesidir.Tarihin tozlu ve eskimiş yıllarına dönelim ve görelim.

Sevgililer Günü Tarihçesi

Sevgililer Günü,Roma Katolik Kilisesinin azizi olan Valentine adına ilan edilerek kabul edilegelmiştir.

Erken Roma döneminin bu pastoral festivali 13-14-15 Şubat günleri kutlanırdı. Lupercus, Grekçe Lukos-kurt ve Latince Lupus- kurt sözcüğünden türemiş bir Tanrı adı.

Ayni zamanda, Romus ile Romulus’u emziren kurtun bulunduğu Lupercal mağarasının da, adı ile bağlantılı. Lupa ise, Lupercalia festivalinin onuruna düzenlendiği ve kardeşleri emziren dişi kurdun adıdır.
Lupercia Festivali
Festival günü başlangıcında, 2 erkek keçi ve 1 köpek kurban edilirdi.

İlk kez M.Ö 44′ de, Kurt Kardeşliği- Brothers of the Wolf /Lupus- rahiplerinin keçi postları giyerek yönettiği ayinlerle ilerletilen çeşitli ritüellerin yaygınlaştığı bilinmektedir.

5. yüzyılda, pagan ayinlerinin kamudaki performansları yasadışı sayılsa da, sözde Hıristiyan Roma halkı, hala bunlardan vazgeçemiyordu. Papa Gelasius (494-96) döneminde Lupercalia ahlak dışı bulunarak yasaklandı.

Papa Gelasius ‘un “Kutsal Meryem Arındırma Bayramı” ile Lupercalia’nın yerini doldurduğu ise, yanlış bir iddia. Sonraları ise, Aziz Valentine Günü’nün tekrar, Lupercalia festivalinin yerini alması sağlanmıştır.

Sevgililer günü’nün Aziz Valentine’in ölüm yıldönümü olduğu biliniyor,ancak, bu gün; görüldüğü gibi, 14 Şubat’ta kutlanan Pagan Lupercalia gününe de karşılık gelmektedir.
St. Valentina
Antik Roma’nın bereket tanrısı Lupercus için kutlanan günde, kurban edilen keçilerin derilerini paylaşarak başlarına koyan ve Lupercus’a adanmış olanların, koşarak herkese ellerindeki kamçılarla vurması adettendi. Genç kızlar da, onların kendilerine dokunmasını beklerler, böylece bereket tanrısının kutsamasına ereceklerine inanırlardı.

Bazı bölgelerde meydandaki büyük kaseye isimlerini yazarak atan kızların, bekar erkeklerle çekiliş yolu ile tanışmasını ve festival boyu birlikte olmasını sağlayan yöntem, M.S 498 yılında Papa Gelasius tarafından aykırı bulunarak kaldırılmıştır.

1969 yılında ise, Katolik kilisesi, takviminden Aziz Valentine, Sevgililer Günü’nü çıkarmıştır. Birçok katolik tarafından kutlanılmamaktadır.

Çünkü, Lupercus’tan sonra, bayramın hamisi ve koruyucusu Valentine olmuştu, Aziz’in efsanevi boyutta kalışı da bunda etkendir. Yine de bazı Katolikler, o günlerde Valentine orucu tutmaya devam ediyorlar.

İngiltere’de sevgililer günü 1600’lü yıllarla yaygınlaşmış ve 18. Yüzyıl ortalarında, yalnız sevgililer değil, arkadaşlar için de, iyi dileklerle kutlanılmaktaydı.

Valentine kelimesi ise, artık, hoşlanılan kimse ve sevgili anlamlarında kullanılmaya başlanıyordu.

Antik Yunanlılar bu günü Zeus ile Hera’nın kutsal evliliğine adamış olduğundan, kilisenin, sonraki dönemlerde pagan adetlerini bir aziz gününe dönüştürmüş olması ihtimali gözardı edilemez.
Hera ile Zeus
Hristiyan olduğu için öldürülmüş aziz Valentine ile, aşk arasındaki bağlantı, onu anlatan efsanelerde yer alır. İmparator II. Claudius, bekar erkeklerin, iyi savaşçı olabilmesi için onlara evliliği yasaklamış ve Valentine de, sevgilileri gizlice evlendirmeye başlamıştır, sonunda dövülerek idam olunmuş ve minnetle anılmıştır. Bu olay MS. 270 yılının 14 Şubat tarihinde geçmiş sayılmaktadır.

St. Valentine’s Day (Aziz Valentine Günü) Dünyanın birçok ülkesinde ticari canlılığı sağlaması ile, kalplerin eşliğinde, eş ve sevgililerin günü olarak süreklilik kazanmış, sevgiyi yansıtan hale dönüşen bir gün olarak belirlenmiştir. Türkiye’ye ise 90′lı yıllarda ithal edilmiştir.

Özetle, bu kutlama, Roma paganlarına ait, bereket tanrısının kutsandığı ritüellerle dolu bir festivalden çıkarak Şubat ayına atanmış olur.


Günümüzde ise bu Pagan kökenli günü sevgililer sarmaş dolaş,eğlence ve sarhoşlukla kutlamaktadır.Göz göre zina yapmaktadırlar.Ama on emirden biri 'zina etmeyeceksin'(Çık.20:14)dir.Ve ayrıca şehvetle bakmak bile zinaya girmektedir.'Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına istek duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur.'(Mat. 5:27-28)


Ayrıca kapitalizmin tüketim çılgınlığı da bir yana.Kısacası sevgililer günü=paganlık+zinakarlar günü+tüketim çılgınlığı. 

Tamam da sevmek yada sevilmek kötü bir şey mi?


Değil,ama Tanrı bizim günah işleyerek sevmemizi istemez çünkü sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez.Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olanla sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır.Sevgi asla son bulmaz.(1.Kor.13:4-8)

Oysa sevgililer ne yapıyor bugün seviyorum diyor yarın seni biriyle aldatıyor,kaba davranıyor,dövüyor,öfkeleniyor ve hatta sevdiğim dediği kişiyi öldürüyor.

Oysa gerçek sevgi Tanrıdır(1.Yuh.4:16),Çünkü Biz Tanrıyı sevmiş değildik ama Tanrı bizi sevmişti ve bizim günahlarımız için kurban göndermişti(1.Yuh.4:10).Bizim için canını hiç düşünmeden günahlarımız için kendini feda etmişti.(Yuh.15:13)Eğer gerçek sevgi varsa o da budur.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo