20.02.2013

Kuran'da İsa'nın Tanrılığı

İsa Mesih Rab midir ve İsa Mesih'e neden Tanrı denilir?İslam Profesörleri İsa'nın Tanrılığı hakkında ne der?

Daha önceki yazım olan Baba,Oğul ve Kutsal Ruh yani Üçlü Birlik öğretisinde Hristiyanların üç Tanrıya yada bir çok Tanrıya inanmadığını ve bununda üç Tanrı ifadesini içermediğini ve bunu İsa Mesih tarafından söylendiğini,Hristiyanlık'ta Teslis ve Kuran'da  da Üçlü Birlik olduğunu açıklamıştım.
(İlgili yazıya bakınız Üçlü Birlik).Bu yazımda ise İsa'ya Rab dendiğini ve Kuran'da bu var mıdır ona bakacağız.

Kuran'da İsa Mesih'in Tanrılığı

Kuran'da İsa Mesih bir peygamberdir,evet bu doğrudur ancak Allah'ın da bir kelimesi yani sözüdür.Bakın Kuran ayeti İsa Mesih'i nasıl tanımlıyor.

Nisa suresi 171. ...Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah'ın resûlüdür, (o) Allah'ın, Meryem'e ulaştırdığı "kün: Ol" kelimesi(nin eseri)dir, O'ndan bir ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş, yahut teyit edilmiş, yahut da Cebrail tarafından üfürülmüş bir ruhtur)...


Şimdi bunları ayrıntılı olarak inceleyelim.İsa Mesih Allah'ın resûlü,evet elçisidir ve mesaj getirmiştir,buna itirazımız yok o zaman Allah'ın kelimesi ve Ruhu bunlar demektir.

Allah'ın kelimesi Meryem Ana daha bakire iken Allah tarafından Meryem Ana'ya melek göndererek İsa Mesih'in vücut bulmasını sağlamıştır ve İsa Mesih babasız dünyaya gelmiştir. 


Bu ayete göre İsa Mesih, "Allah'ın Oğlu" değildir ama:

1) İsa Mesih, bir "Peygamber"dir,
2) İsa Mesih, Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı "Kelime"sidir,
3) İsa Mesih, Allah tarafından gelen bir "RUH"tur.


Şimdi isterseniz bunları biraz açmaya çalışalım: İsa'nın, "Allah'ın Meryem'e ulaştırıp bıraktığı kelimesi" olduğu söyleniyor. Bu ne anlama geliyor? Yanıt şudur: Allah'ın "sözü" Meryem'den beden alarak insanlar arasında canlı bir varlık olarak yaşadı. Yani İsa Mesih, Allah'ın "Canlı Sözü"dür. Kuran'ın bir başka ayetinde de "Allah'ın gerçek bir sözü olan Meryemoğlu İsa" deyimi kullanılır.yani bu Hristiyanlıktaki Üçlü Birlik değil de nedir,aynen o.
(Daha ayrıntılı bilgi için bakınız Allah'ın Kelimesi ve Ruhu)İsa'nın, "Allah'tan gelen bir ruh" oluşuna gelince... Bilindiği gibi melekler de "ruhtur" ama İsa Mesih, bir melek değildir. 0 halde İsa Mesih nasıl bir "ruh" olabilir? Sanırım bu sorunun yanıtını Müslim'de yer alan bir hadis'te görebiliriz:"Huzeyfe ve Ebû Hüreyre radiya'llahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuştur:

Allahu Teala insanları toplar, müminler kalkarlar. Nihayet Cennet onlara yaklaştırılır. Bunun üzerine Adem aleyhi's-selâmın yanına giderler ve: 'Ey babamız! Bizim için Cennet kapısının açılmasını iste!' derler. 0 da: 'Sizi Cennet'ten çıkaran şey, babanızın hatasından başka bir şey midir? Ben bu işin ehli değilim, oğlum İbrahim Halilu'llah'a gidiniz' der. Hemen İbrahim aleyhi's-selâm'a giderler. 0 da: 'Ben bu makamın ehli değilim, Halil oldum; lakin uzaktan; Allah'la vasıtasız konuşmak şerefîne mazhar olan Musa'ya gidiniz' der. 0 da: 'Bu işin ehli değilim, ALLAH'IN KELİMESİ VE RUHU OLAN İSA'YA GİDİNİZ' der: İsa da: 'Ben bu işin ehli değilim' der. Bunun üzerine Muhammed aleyhi's-selâm'a giderler. 0 da hemen kalkıp dua eder..."(1)


Gayet açık bir şekilde görüldüğü gibi, bu hadis'e göre İsa Mesih, "Allah'ın Kelimesi ve Ruhu"dur. Aslında Hıristiyanların İsa Mesih konusundaki inançları da O'nun "Allah'ın Canlı Sözü" ve "Allah'ın Ruhu" oluşunda toplanır. İsa Mesih, "Ben ve Baba biriz" (Yuhanna, 10:30) demekle, Allah'la aynı Ruh'tan olduğunu açık bir şekilde vurgulamış oluyordu.

İsa Mesih"Allah'ın Ruhu'ndan olduğuna göre, O'na yalnızca bir Peygamber gözüyle bakmak ne derece doğru olur?

Şimdiye kadar anlatılanlar İsa'nın Kuran'da Tanrılığını deestekleyen ayetlerdi,oysa buna tanıklık eden İslam alimleri vardır.Örneğin Dr. Muhammed al Shaqanqeery kendisi İslam Hukuku Profesörü Paris Üniversitesinde ayrıca Kahire El Şems de  Hukuk Profesörüdür.26 Mayıs 1985 tarihinde El Ahram gazetesinde arapça makalesi yayınlandı.Makalesi önce Paris'te Fransızca yayınlandı daha sonra da Arapçaya tercüme edildi.Tercümeyi yapan ise Prof.Dr.Muhammed Bedr kendisi El Şems Üniversitesinde Hukuk Tarihi Profesörüdür,çevirisi El Ahram da yayınlandı,Peki makalesinde ne diyordu;''Biliyoruz ki Kuran'ı Kerim Meryem Oğlu İsa Mesih hakkında Tanrının kelimesi ve ruhu der,bu nitelemenin çevirisini anlamak herhangi bir Hristiyan için hiçte zor değil,ama anlaşılır nedenlerden dolayı Müslümanlar itiraz ederler,nasıl olur der,çünkü bu kavram onları İsa'nın Tanrılığı niteliğine götürebilir de ondan.

Makalesinde sorularına devam ediyor;''İsa nedir?Müslümanlar bunu şöyle yanıtlamalı Allah'ın kelimesidir ve Allah'ın ruhudur,fakat bu kelime bu ruh yaratılmış mıdır, yaratılmamış mıdır?Eğer Tanrının kelimesi ve ruhu yaratılmamışsa sorun yok,'' diyor ve gerçeği şöyle söylüyor,''Bu nedenle İsa Tanrıdır'',o zaman yaratıldı diyelim, sonra şöyle devam ediyor,''Şayet Tanrının Ruhu yaratılmışsa bu durumda demek ki hem Tanrının Ruhu hemde sözü yaratılmıştır yada yaratıldı,o zaman bunları Tanrı yaratmış olmalı,bu durumda kendi sözünü kendi ruhunu yaratmadan önce Tanrının ne zekası vardı ne ruhu ki böyle bir şey tasavvur edilemez''.Profesörümüz bu gerçeği kavramıştı.Devam edelim mi?


Başka bir Profesör de Ahmed Abdül Mo`ti Hecazi kendisi Mısır'lı bir Profesör,kendisi 19 Haziran 2002'de El Ahram gazetesinde mekalesinde şöyle yazmış,diyor ki;''Hristiyanlık tek Tanrıcı bir dindir,üçlü birlik asla çokluk yada çoğulluk anlamına gelmez'' diyor,devam edelim,''Üçlü birlik daha ziyade tek ve aynı gerçeğin farklı yüzlerine işaret eder,bu bağlamda üçlü birlik İslam'da yeri olan uluhiyetin yani Tanrılığın birliği buna karşın Allah'ın zati sıfatlarının çokluğu kavramına yakındır,çünkü bu sıfatlar Tanrılığın olmazsa olmazlarındandır''der.Tanrının zati sıfatları nelerdir?Bunlar Vücud,Alim ve Diridir.Tanrının vücudu vardır yani varlığı başkasına bağlı değildir,alimdir her şeyi bilir ve diridir yani canlıdır.İsa Mesih'in   Tanrı olmasında bedeni Tanrı değildir ama Allah'ın Ruhu İsa'da vücut bulmuştur yani Allah İsa'da bizlere görünmüştür.Buna daha sonraki yazımda ayrıntılı olarak bakacağız.
 
Kaynaklar

(1)Riyazü's-Salihin, 1. c., 245. s., 199. hadis, Diyanet İşleri Başkanlığı yay., Ankara.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo