15.05.2013

Kadının Milliyetinde çelişki mi var?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesörün iddialarını gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.323’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.


Muharref incillerde Kızı İçin Yardım İsteyen Kadının Milliyeti ve Memleketi Konusunda Görülen Çelişkiler:


İncillerde, Hz. İsa'nın Sur ve Sayda bölgesine geldiği sırada cine tutulan kızını iyi etmesi için ondan yardım isteyen kadının milliyeti ve memleketi konusunda açık çelişkiler vardır. Bu kadının İsrail ırkından olmadığını, Hz. İsa'nın ona, "Çocukların ekmeğini köpeklere atmak iyi değildir" şeklinde söylediği sözlerden anlıyoruz. Yahudi olmayan bu kadının milliyeti ve memleketi İncillerde farklı farklı gösterilmektedir.
 Matta'ya göre bu kadın, Kenanlı bir kadındır. Markos'a göre ise bu kadın Yunanlı olup Suriyeli Fenike ırkındandır(245). Matta, kadının sadece Kenanlı olduğunu söylemekle iktifa ediyor, başka bir şey söylemiyor. Markos ise, Matta'nın söylediğinin zıddına olarak kadının Kenanlı değil, Yunanlı, Suriyeli Fenike ırkından olduğunu söylüyor. O, kadının Kenanlı olmadığını açık bir şekilde dile getirirken, onun nereli olduğu konusunda imlâ kurallarına aykırı bir cümle kurarak, onun "Yunanlı, Suriyeli Fenike ırkından" olduğu şeklinde çok tuhaf bir ifade kullanıyor. Yunanlı, Suriyeli Fenike ırkı şeklinde kelimelerin yanyana dizilmesi oldukça entresan ve gariptir. Acaba Yunanlı, Suriyeli mi demektir? Suriyeli Yunanlılar var mı? Veya Yunanlı Suriyeliler var mı? Yunanlı Suriyeli veya Suriyeli Yunanlı olan bir insan, ayrıca nasıl Fenike ırkından olabiliyor?
Cevap:İlk bakıldığında bir çelişki gibi görülse de aslında göründüğü gibi değildir.Matta da kenanlı yazmasına rağmen Markos da Yunanlı Suriye Fenike olarak belirtmesinin nedenini anlamak için önce kenanlı ne demek ona bakmalıyız.

Kenanlı demek kenanlı bölgesinde yaşayan insanlara denilmektedir. Şeria (Ürdün) Nehri'nin batısındaki Antik Filistin topraklarına İbrahimi dinimetinlerde verilen isim. Bu bölge günümüzdeki İsrail, Filistin ve Lübnan toprakları ile Ürdün, Mısır ve Suriye'nin kıyı kesimlerini kapsamaktadır.Antik çağ'da bu bölgede yaşadığı bilinen ilk halk ise aynı zamanda bu bölgeye ismini de vermiş olan Antik Kenanlılardır(1).


Markos'un belirttiği Fenikeli olduğu ise Yunanlı ile aynı anlama gelmektedir.Bunu Fenikelilere onlara bu adı zaten Yunanlılar vermişlerdir.Buna göre o zaman Fenike ile Yunanlı demek arasında bir fark yoktur.Fenikeli ve Kenanlı olması Fenikelilerin Kenan bölgesinde bulunmaları nedeniyle kendilerine Kenaniler adıyla zikrettikleri sanılmaktadır(2).Bu bilgilere göre Fenike ile Yunanlı aynı olup,Kenan bölgesinde yaşadıkları nedeniyle hem Fenikeli,Yunanlı ve Kenanlı olarak anılmışlardır.

Markos'un Suriyeli diyerek belirtmesi ise kenan bölgesinde yaşayan kadının Suriye'nin de o bölgede olmasına bağlı olarak yaşamasıyla kadının Suriye'li olduğunu göstermiş olur.Kadının yaşadığı  bölgeye farklı isimlerin verilmesi onun hem Kenanlı,Fenikeli,Yunanlı ve Suriyeli olduğu yazılmıştır.Bu nedenlere bağlı olarak Matta herkesin bildiği Kenan bölgesinde yaşadığı için kadını Kenanlı olduğunu anlatmış,Markos ise daha fazla ayrıntılı bilgi vererek kadının soyu olan Fenike'yi,vatanı olarak da Suriye'yi belirtiyor.

Yani bugün biri nasıl Orta Asya bölgesinde yaşadığı için Orta Asya'lı,Türkiye'de yaşadığı için Türkiye'li ve Türk olduğunu belirtmesi gibidir. Kaynaklar
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo