28.05.2013

İsa'nın şehadetinde çelişki var mı?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesör de İsa'nın kendisinin şehadeti hakkında çelişki olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasının gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.331-332’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref incillerde Hz.İsa'nın Kendi Nefsi İçin Şehadeti Konusunda Görülen Çelişkiler:

Hz. İsa'nın kendi nefsi hakkındaki şehadeti konusunda Yuhanna İncilinde açık çelişki vardır. Yuhanna İncilinin beşinci babında Hz. İsa'nın şöyle söylediği nakledilmektedir: "Ben kendiliğimden bir şey yapamam... Eğer ben kendim için şehadet edersem bu şehadetim sahih olmaz"(Yuhanna, 5 : 30-35). Aynı Yuhanna İncilinin bu defa yedinci babında Hz. İsa'nın, "Ben kendim için şehadet ediyorsam da şehadetim doğrudur "(Yuhanna, 8 : 14) dediği ifade edilmektedir. Bir şehadet aynı anda nasıl hem makbul, hem de gayri makbul oluyor, hem hak, hem de batıl olabiliyor? (Ebû Abdillah el-Hazrecî, el-İ'lâm, C.I, s. 205).Hristiyanlar bu çelişkiyi nasıl edebilirler, merak etmemek mümkün değildir.

Cevap:İsa dünyaya Tanrının oğlu olarak geldiği için insanlara bunu söylüyordu.Yuhanna’nın 5.babında İsa sadece kendisinin şehadet etmesinin sahih olmayacağını anlatıyordu.Kendisi yerine başkasının şehadetinin daha çok geçerli olduğunu belirtiyor ve geçerli şehadeti olanın da Baba’nın kendisi olduğunu ve onayladığını söylüyordu(Yuhanna 5:30-35).

Profesör yine yanılmış ve Yuhanna’nın 7.babında İsa'nın, "Ben kendim için şehadet ediyorsam da şehadetim doğrudur’’ geçtiğini söyleyerek hatalı yazmış ama ayet kaynağında 8.bab olduğunu yazmış.Gerçekte bu ayet 8.babda geçmektedir.5.babda İsa Baba’nın tanıklığını söylerken 8.babda da hem kendi şehadetini hemde Baba’nın şehadetini söyleyerek önceki babı tamamlamıştır.

Yu.8: 14-18 İsa onlara şu karşılığı verdi: "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz.Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam.Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim, ben ve beni gönderen Baba, birlikte yargılarız.Yasanızda da, 'İki kişinin tanıklığı geçerlidir' diye yazılmıştır.Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen Baba benim için tanıklık ediyor."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo