24.05.2013

İsa Kudüs'e Ne ile Gitti?

Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesör de İsa'nın Kudüs'e girerken çelişki olduğunu iddia ediyor.Bu iddiasının gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.330’da bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.

Muharref İncillerde Hz. İsa'nın Kudüs'e Giderken Bindiği Hayvanın Mahiyeti Konusunda Görülen Çelişkiler :
Hz. İsa'nın Kudüs'e gidişi dört İncilde farklı şekillerde anlatılmaktadır. Yuhanna, Hz. İsa'nın Kudüs'e gidişi sırasında herhangi bir hayvana binip binmediği konusunda bir açıklama yapmaz. Markos ve Luka İncilleri, Kudüs'e gitmek isteyen Hz.İsa'nın, iki öğrencisini karşıdaki köye gönderip oradan getirttiği sıpaya bindiğini, yani onun sıpa üstünde Kudüs'e girdiğini yazarlar. Matta İnciline göre ise, karşıki köye giden öğrenciler, oradan dişi bir eşek ile yanındaki sıpayı Hz. İsa'ya getirmişler ve Hz. İsa, sıpaya değil, eşeğe binerek Kudüse gitmiştir(Matta, 21:1-7; Markos, 11:1-11; Luka, 19 : 28-40; Yuhanna, 12: 12-19).

Hz. İsa Kudüs'e yaya mı, yoksa hayvan üstünde mi gitti?Hayvan sırtında gitti ise bindiği hayvan dişi eşek mi, yoksa eşeğin sıpası mı? İnciller arasında bu konularda da bir ittifak söz konusu değildir.

Cevap:Markos ve Luka İncillerinde İsa'nın sıpaya binerek Kudüs'e girdiğinde aynı fikirdelerdir.

Mar.11: 7 Sıpayı İsa'ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi.

Luk.19: 35 Sıpayı İsa'ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yı üstüne bindirdiler.

Fakat profesörün 'Matta İnciline göre ise, karşıki köye giden öğrenciler, oradan dişi bir eşek ile yanındaki sıpayı Hz. İsa'ya getirmişler ve Hz. İsa, sıpaya değil, eşeğe binerek Kudüse gitmiştir' ifadesi tamamen gerçek dışıdır.Matta İncili de Markos ve Luka İncilini de onaylar ve İsa'nın Kudüs'e sıpa üzerinde gittiğini anlatır.

Mat.21: 5-7 "Siyon kızına deyin ki, 'İşte, alçakgönüllü Kralın, Eşeğe, evet sıpaya, Eşek yavrusuna binmiş Sana geliyor.Öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar.Eşekle sıpayı getirip üzerlerine giysilerini yaydılar, İsa sıpaya bindi.

Gördüğünüz gibi Markos,Luka ve Matta da İsa'nın Kudüs'e sıpa üzerinde girdiğini anlatmaktadır.Ama profesörümüz ayetlerde  İsa'nın Kudüs'e sıpayla gittiği halde diğer iddiaları gibi ayette eşeğe bindiğini iddia edip bizleri aldatmakta ve çelişki olmadığı halde bunu iddia ederek göz göre göre gerçeği saptırmaktadır.Umarım bunu dikkate alır bu gerçekleri görür ona inanmayı seçersiniz.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo