14.05.2013

Yahya'nın ölümünde çelişki var mı?

 
Müslümanların İncil'de çelişki iddia edegeldiği gibi çelişki iddaa eden Müslüman profesörün iddialarını gerçek mi değil mi diye incelemeye devam ediyoruz.Dört İncil Farklılıkları ve Çelişkileri adlı kitabında s.314-315’de bakın ne diyor.Kırmızı yazılar iddia edilenlerdir.


Muharref İncillerde Dans Sahneleri:

Hz. Yahya ile ilgili olarak incillerde geçen çelişkili haberlerden biri de onun öldürülmesi ile ilgili olarak verilen haberlerdir. Ancak bu haberlerin çok dikkat çekici bir yanı daha vardır, o da bu olaya bağlı olarak incillerde anlatılan dansözün oynatıldığı doğum günü partisidir. Yahya'nın öldürülmesi Matta ve Markos'ta çok geniş bir şekilde anlatılırken, Yuhanna İncilinde hadiseye hiç temas edilmez. Luka İncilinde ise olay çok kısa bir şekilde anlatılır(Luka, 9 : 7-9).

Yahya'nın hapse atılarak öldürülmesini çok geniş bir şekilde veren Matta ve Markos incillerinin, vermiş oldukları haberlerde bir takım çelişkiler vardır. Matta'ya göre hadise şöyle cereyan etmiştir: O sırada Yahudiye'de kral olan Hirodes, kardeşi Filipus'un karısı Hirodiya ile evlenmek istemiş, ancak Yahya "Kutsal yasaya göre kardeşinin karısı ile evlenmen caiz değildir" diye onu ikaz etmiştir. Bu uyarıya çok öfkelenen Hirodes, Yahyayı öldürtmek istemiş, ancak Yahya'yı çok sevmekte olan halkın tepkisinden korktuğu için onu öldürmemiş, fakat hapse attırmıştır"(Matta, 14 : 1-5). 

Markos da Yahya'nın tutuklanışının, Matta'nın anlattığı gibi Hirodes'in, kardeşinin karısı Hirodiya ile evlenmesine Yahya'nın karşı çıkışı yüzünden olduğunu söylemektedir. Ancak Matta, Yahya'nın bu karşı çıkışına bizzat Hirodes'in öfkelendiğini ve bu öfkesi yüzünden Yahya'yı hapse attırdığını, Hirodes'in aslında onu öldürtmek istediğini, fakat Yahya'yı seven halktan korktuğu için onu öldürtmediğini söylerken; Markos, Yahya'nın bu itirazına Hirodes'in değil, Hirodiya'nın çok öfkelendiğini, Yahya'nın tutuklanmasını ve öldürülmesini onun istediğini söylemektedir. 

Müslüman profesöre göre İncil'de Yahya peygamberin tutuklanmasında ve öldürülmesinde çelişki varmış. 

Gelelim çelişki iddialarına

1.Yahya'ya öfkelenenin Matta'ya göre Hirodes,Markos'a göre ise Hirodiya'nın olduğu çelişkisi.

Cevap:çelişki gibi bir durum yoktur.Yahya krala karşı çıkmıştır.Yahya'nın karşı çıkmasına Matta da Hirodes'in öfkelendiğini,Markosta ise Hirodiya öfkelendiğini anlatır.Sonuçta Yahya'ya ikisi de öfkelenmiş,Matta ikisi öfkelendiği için sadece birini anlatmıştır o da Hirodes'tir.Markos'ta sadece Hirodiya'yı anlatmıştır.Eğer Matta ya da Markos'tan sadece biri öfkelendi dese idi o zaman bir çelişki var diyebilirdik.

Markos'a göre Hirodes, Yahya'yı doğru ve kutsal bir adam olarak tanımakta, bu yüzden ondan korkmakta ve onu korumaktadır. Bu İncile göre Hirodes, zaman zaman Yahya'yı dinlemekte, dinlediği zaman büyük şaşkınlık içinde kalarak onun konuşmalarından zevk almakta idi. Özet olarak söylemek gerekirse, Matta'ya göre Yahya'ya öfkelenip onu tutuklatan Hirodes'dir. Markos'a göre ona öfkelenen ve onu tutuklatan Hirodes değil, Hirodiya'dır. Matta'ya göre Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istiyordu, ancak halktan korktuğu için onu öldüremiyordu. Markos'a göre Hirodes, Yahya'yı öldürtmek istemiyordu, aksine onu seviyor ve koruyordu. Yahya'yı öldürtmek isteyen Hirodiya idi.

2.Matta'ya göre Hirodes Yahya'yı öldürtmek istiyor ama halktan korkuyordu.Markos'a göre ise öldürmek istemediği ve onu sevdiği çelişkisi.

Cevap:profesörün belirtmek istemediği bir şey var burada.Matta ve Markos'ta da Hirodes Yahya'dan korkmaktadır ki profesör bunu belirtmemekle akılda çelişki yaratmaya çalışmaktadır.Matta ve Markos'ta da Yahya'dan korkulma nedenleri ise Matta'ya göre halktan korkması çünkü halkın peygamber saymasıydı.Markos'ta ise yine aynı nedenden yani Yahya'nın doğru ve kutsal adam olduğundan korkmaktadır.Bunda bir farklılık neresinde acaba.Markos da ek olarak Hirodes'in korkmasının yanısıra Yahya'yı dinlediğini ve zevk aldığını anlatır.Matta da bu geçmediği ve farklı olmadığı için bir çelişki söz konusu olamaz.Matta'nın bunu detaylı olarak anlatmadığı için Markos da buna ek olarak anlatmış olmaktadır.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo