4.05.2013

Muhammed Neden Peygamber Değil!

Soru:Kutsal Kitaba göre Muhammed neden peygamber olarak kabul edilmez?

1-İsa Sonuncu Olduğunu Söyleyerek Sahte Peygamberlere Karşı Uyarmıştır.

Rab İsraillilere Eski Antlaşmayı gönderdiğinde o zaman ileride insanları kurtarıcı bir Mesih'i haber vermişti.Zamanla İsa'nın doğumuyla Mesih olarak gelmiş ve Rab'bin yasasını tamamlamış ve insanlara kendisinin son olduğunu söyleyerek sahte peygamberlere karşı inananları uyarmıştır.İsa daha sonra mesajını anlattıktan sonra çarmıhta ölerek insanlığı Rab'bin planında kurtarmış ve görevini tamamlamıştır.İsa ölümünden sonra üç gün sonra dirilmiş ve öğrencilerine mesajını dünyaya anlatmalarını istemiştir.

İsa Son Olduğunu Söylemiştir

Va.1: 17 O'nu görünce, ölü gibi ayaklarının dibine yığıldım. O ise sağ elini üzerime koyup şöyle dedi: "Korkma! İlk ve son Ben'im.

Va.22: 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im.


Va.1: 8 Var olan, var olmuş ve gelecek olan, Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı, "Alfa ve Omega Ben'im" diyor.

Sahte Peygamberlere Karşı Uyarı


Mat.7: 15 "Sahte peygamberlerden sakının! Onlar size kuzu postuna bürünerek yaklaşırlar, ama özde yırtıcı kurtlardır.

Mat.24: 11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

Mat.24: 24 Çünkü sahte mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

Durum böyleyken Arabistan'da Muhammed çıkmış ve kendisini peygamber iddia edip son peygamber olduğunu söylemiştir.Hal böyleyken nasıl oluyor da İsa son olduğunu söyledikten sonra başka biri son olduğunu söylüyor.Hemde Muhammed'den önce ve sonra peygamber olduklarını söyleyenler varken.Rab kararını mı değiştirdi ki bir daha peygamber göndersin,Ya da İsa görevinde başarısız mı oldu ki bir peygambere daha gerek duyulsun.Bkz.Hangi Peygamber Sondur!

2-Tek müjdeden başka müjde yoktur.

İsa anlattığı müjdesinden başka bir müjde yani kitap gelmeyeceğini söylemiştir.İsa'nın müjdesiyle Rabbin mesajı tamamlanmış ve son müjde bitmiştir.Artık bir kitaba yada farklı bir öğretiye gerek yoktur.


Gal.1: 6-8 Sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum.Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in Müjdesi'ni çarpıtmak isteyenler vardır.İster biz, ister gökten bir melek size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona!

Ancak buna rağmen Muhammed getirdiği kitabının son kitap ve en üstünü olduğunu iddia etmiştir.Üstelikte hala Kurandan sonra son olduğunu getirenler gibi.Hangi Kitap Son!

3-İsa Mesih'in beden aldığını kabul etmediği için.

İsa Mesih kendi mesajında beden alıp dünyaya geldiğini kabul etmeyen her ruhun sahtekar olduğunu söylemiştir.Böylece ruhları sınayıp onları ayırt edebilecek sahte ilahlar adına konuşan peygamberler belli olduğunu Rab bildirmiştir.

1.Yu.4: 1-3 Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her yanına yayılmış bulunuyor.İsa Mesih'in beden alıp dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın Ruhu'nu bununla tanıyacaksınız.İsa'yı kabul etmeyen hiçbir ruh Tanrı'dan değildir. Böylesi, Mesih Karşıtı'nın* ruhudur. Onun geleceğini duydunuz. Zaten o şimdiden dünyadadır.

Yas.18: 20 Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.

Muhammed getirdiği mesajında İsa'nın mesajından bambaşka bir mesaj getirmiş ve hemde Mesih'in beden almasını inkar etmiştir.Hem Mesih'i yalanlamış hemde Mesih'e karşı gelmiştir.Böylece Muhammed bu üç denemeden geçememiş kendisinin Rab'bin uyardığı gibi sahte peygamber olduğunu göstermiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo