30.12.2012

İsa Mesih'in Annesine Davranışı Yanlış mı?

Bazı Müslümanlara göre İsa Mesih'in İncil'de Aile fertlerine göre yanlış davranışları varmış.İşte o yanlış anlaşılan ayetler ve iddiaları.Mar.3: 31 Daha sonra İsa'nın annesiyle kardeşleri geldi. Dışarıda durdular, haber gönderip O'nu çağırdılar.


Mar.3: 32 İsa'nın çevresinde oturan kalabalıktan bazıları, "Bak" dediler, "Annenle kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar."

Mar.3: 33 İsa buna karşılık onlara, "Kimdir annem ve kardeşlerim?" dedi.

Mar.3: 34 Sonra çevresinde oturanlara bakıp şöyle dedi: "İşte annem, işte kardeşlerim!

Mar.3: 35 Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kızkardeşim ve annem odur."


Ve Müslümanların iddiaları


Hz. İsa'nın aile fertleri ile ilişkileri konusunda İncillerde öylesine ilginç haberler vardır ki, bu haberlerden nerede ise Hz. Meryem'in, Hz.İsa'nın davetine icabet etmediği ve Hz. İsa'nın, başta annesi olmak üzere bütün ailesini bu yüzden terkettiği hükmünü çıkarabilirnirmiş. Sinoptik incillerin üçünde de yer alan habere göre bir gün Hz. İsa'nın annesi ve kardeşleri, onun bulunduğu yere gelmişler ve onunla görüşmek istemişlerdir. Ancak Hz.îsa'nm etrafına toplanan büyük kalabalık yüzünden onun yanına yaklaşamaymca, etraftan biri "Annen ve kardeşlerin geldi seni çağırıyorlar" diye ona haber vermiştir. Bunun üzerine Hz. İsa orada bulunanlara hitaben, "Kimdir benim annem ve kardeşlerim?" dedikten sonra etrafında toplananlara bakarak "İşte annem, işte kardeşlerim! Tanrı'nın isteğini kim yerine getirirse kardeşim, kız kardeşim ve annem odur" demiştir. 

Bir Tanrı, Tanrı Anneliği mertebesine erişen annesine nasıl böyle davranabilir ve onun hakkında böyle konuşabilir? Hz. İsa, annesinin görüşme isteğini nasıl reddedebilmiştir? Reddine gerekçe olarak etrafında toplanan insanlara "Siz Tanrı'nın isteğini yerine getirerek bana inandınız, bu yüzden siz benim gerçek annem ve kardeşlerimsiniz." dediğine göre o, kendisine inananları annesine ve kardeşlerine tercih etmiş olmuyor mu? Bu tercihe sebep, kendi ifadesi ile "Tanrı'nm isteğini yerine getirmek" olduğuna göre, demek ki onun annesi ve kardeşleri Tanrı'nm isteğini yerine getirmemişler ve Hz. İsa'ya iman etmemişlerdir. Farz-ı muhal Hz.İsa'nın kardeşleri ve annesi ona iman etmemiş olsunlar, ilâhlık mertebesine erişmiş olan Hz.İsa, nasıl oluyor da onlar kendisine iman etmedi diye onların görüşme talebini reddedebiliyor?

Kısaca açıklamak gerekirse kalabalıktan dolayı içeriye giremeyen Meryem ve İsa’nın kardeşleri ona haber göndermeye karar verdiler ve kendisini dışarıda bekliyor olduklarını söylediler. Konuşmasının ortasında önemli olduğunu düşündüğü için haberi getiren kişi İsa Mesih’in sözünün kesilmesini önemsemeden annesinin ve kardeşlerinin kendisini dışarıda beklediklerini söyledi. Konuşmasını yarıda bırakıp annesi ve kardeşlerinin yanına gideceğini düşünmüş olmalı. Belki de halktan bazıları da aynı şeyi düşünmüş olabilirler ve Tanrı ve Tanrı’nın Egemenliği hakkında olan bu güzel ve etkili öğretişin yarıda kesileceğini düşünerek üzülmüşlerdi.


Beklenen olmadı. İsa Mesih annesini görme pahasına konuşmasını yarıda bırakıp kendisini dinleyenleri terk edip gitmedi. Biz O’nun yerinde olsaydık belki de bir özür dileyip, hazır bahanemizde çıkmışken sonra kaldığımız yerden devam edeceğimizi söyleyip gidebilirdik. Tanrı’nın işleri daima her şeyden daha önemlidir. Ailelerimizde önemlidir ama bir seçim yapmak zorunda kalırsak İsa Mesih’in yaptığı gibi Tanrı’yı seçmemiz gerekir. Tanrı’nın işini kim ya da ne pahasına olursa olsun yarıda bırakmamalıyız.

İsa Mesih haberi getiren ve konuşmasını dinleyen kalabalığın meraklı bakışları arasında onara bir soru yöneltti. “Kimdir annem, kimdir kardeşlerim?”. Eliyle öğrencilerini göstererek kendisi sorusunun cevabını verdi: “İşte annem işte kardeşlerim!”dedi. “Göklerdeki Babam’ın isteğini kim yerine getirirse, kardeşim, kız kardeşim ve annem odur”diye konuşmasını sürdürdü. Meryem’in ve İsa Mesih’in kardeşlerinin beklemekten başka yapabilecekleri bir şey yoktu.

İsa Mesih diyor ki; Matta 10:37: Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir.” Bunu söylemekle Rabbimiz önceliğin kimde olması gerektiğini belirtiyor. Annenizi ya da babanızı sevmeyin ya da onlara saygı duymayın demiyor. Hatta Efesliler 6:1-3 de “Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. “iyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin. “ Vaat içeren ilk buyruk budur.”demektedir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo