1.12.2012

İncil'de şiddet var mı?


Geçenlerde Facebook'ta Ateist bir bir sayfa dinlerde şiddet olduğunu söylüyordu.Bende kendisine bunun dinde olmadığını ve insanlar yüzünden olduğunu söylemiştim.Müslümanlar da Ateistler gibi İncil'de şiddet içeren ayetler olduğunu iddia ediyorlar.İddia ettikleri ayetler aşağıda şöyledir.

İddia edilen Ayetler

1) “Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!” (Luka 12:49)


Evet, İsa Mesih bu ayette bir ateşten bahsediyor. İlk bakışta bir şiddet var gibi görünüyor olabilir.Fakat bu iddiayı ortaya atan kişiler ya İncil konusunda gerçekten bilgisizler Kutsal Kitab'ı tamamını okumadıklarından ya da cımbızla cümleleri çekerek bilerek ve isteyerek insanları saptırmaya çalışıyorlar. Çünkü Kutsal Kitapta tamamını okuduğumuzda ateş, Tanrıyı, Tanrı’nın yüceliğini, Tanrı’nın gücünü, Tanrı’nın kutsallığını, Tanrı’nın adil yargısını ve Tanrı’nın günaha karşı olan gazabını, ve Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu simgeliyor. İşte o ayetler;

Ateş (Tanrı’yı simgeliyor): “RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı çalı yanıyor, ama tükenmiyor.” (Mısırdan Çıkış 3:2)

Ateş (Tanrı’nın Yüceliğini simgeliyor): “Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler çakıyordu.” (Hezekiel 1:4,13)

Ateş (Tanrı’nın Gücünü simgeliyor): “Sonra şöyle dua etti: "Ya RAB, lütfen onun gözlerini aç, görsün!" RAB uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü.” (2.Krallar 6:17)

Ateş (Tanrı’nın Kutsallığını simgeliyor): “Tanrınız RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız RAB'bin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin. Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı'dır.” (Yasanın Tekrarı 4:24) Ayrıca ''Mat.3: 11 Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum, ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben O'nun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Kutsal Ruh'la ve ateşle vaftiz edecek.'' vaftizci Yahya'nın Yahudiye çölünde insanları suyla vaftiz ederken  Efendimiz İsa Mesih'in de geldiği zaman ateşle vaftiz edeceğini  söylemişti.

Ateş (Tanrı’nın Adil Yargısını simgeliyor): “Kalan üçte birini ateşten geçireceğim, Onları gümüş gibi arıtacağım, altın gibi sınayacağım. Bana yakaracaklar, Ben de onlara karşılık vereceğim, ‘Bunlar benim halkım’ diyeceğim. Onlar da, ‘Tanrımız RAB’tir’ diyecekler.” (Zekeriya 13:9)

Ateş (Tanrı’nın Günaha Karşı Olan Gazabını simgeliyor): “Bakın, RAB ateşle geliyor, savaş arabaları kasırga gibi. Şiddetli öfkesini, azarını alev alev dökmek üzere.” (Yeşaya 66:15)

Ateş (Tanrı’nın Kutsal Ruhu’nu simgeliyor): “Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.” (Elçilerin İşleri 2:3,4)
Tanrı’nın ateşi, bizim Tanrı’ya saygıyla ve korkuyla tapınmamızı, sağlar. O ateş bizi temizler ve pak kılar ve aynı zamanda Tanrı’nın Sözü’nü içimizde ve hayatımızda yaşatır. Luka 12:49 ayetinde bahsedilen konu kesinlikle şiddet içerikli değildir.

2) Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak. (Luka 12:51,52).

Mat.10: 34 "Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Barış değil, kılıç getirmeye geldim.

Evet! İsa Mesih ayrılık getirmeye geldi. Bu ayetlerde Mika 7:6 ayetini de gösterebiliriz. İşte ayet; “İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.” (Mika 7:6) Tanrı’nın sevgisi, o kadar güçlü ki, bizi seçim yapmaya zorlar. Tanrı mı, başkası mı, ya da başka bir şey mi? Bu seçim karşısında doğru kararı (Tanrı’nın sevgisini) seçenler zorluklarla karşılaşacaklar ve de karşılaşıyorlar. Rab’ten olmayan Rabbe karşıdır. İsa Mesih’e iman eden kişiye karşı herkes ayaklanır. Bu ayaklananlar ister komşu olsun, ister arkadaş, istese de aile bireyleri.


3) `Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!' (Luka 19:27)


Bu iddiayı ortaya atan cahildir diyemem. Çünkü bu İsa’nın kullandığı bir benzetmedir. İddiayı ortaya atan kişi çok belli ki insanları saptırmaya çalışmış. Bu benzetmenin ismi, “Güvenirlilik Sınavı”. Luka 19:11-27 ayetlerinde yer alır. Aynı zamanda Matta 25:14-30 ayetlerinde de bu benzetmeyi bulabilirsiniz. İsa kimseyi kılıçtan geçirmedi ve öyle bir emir vermedi.
4)Luk.22: 36 O da onlara, "Şimdi ise kesesi olan da, torbası olan da yanına alsın" dedi. "Kılıcı olmayan, abasını satıp bir kılıç alsın.

Luk.22: 37 Size şunu söyleyeyim, yazılmış olan şu sözün yaşamımda yerine gelmesi gerekiyor: 'O, suçlularla bir sayıldı.' Gerçekten de benimle ilgili yazılmış olanlar yerine gelmektedir."

Luk.22: 38 "Ya Rab, işte burada iki kılıç var" dediler. O da onlara, "Yeter!" dedi.

Bua ayetlerde ise çoğu insan bu sözlerin bir cihad hareketini gösterdiğine işaret eder. Ama Ayetin devamına bakma gereği bile duymaz. Bu konuşmanın ana konusu İsa Mesih'in, ölümünü önceden haber vermesi ile ilgilidir ki İsa ayetin öncesinde Simon Petrus'a kendisini horoz ötmeden önce üç kez inkar edeceğini bildiriyordur. Ayetin devamında ise kendisi ile ilgili olan peygamberlik sözünün yerine gelmesinin gerektiğinden bahsediyordur. İsa'nın öğrencilerine göstermek istediği şey kendisinin dünyaya geliş amacının ne olduğunu onlara göstermekti. Çünkü öğrencileri hala İsa'ya kendilerini Roma'nın egemenliğinde çıkaracak siyasal bir Mesih gözüyle bakıyorlardı.Yoksa şöyle demezdi.Mat.26: 52 de O zaman İsa ona, "Kılıcını yerine koy!" dedi. "Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.

Kısacası, Hristiyanlığın kendisi sevgi ve barıştır. Çünkü 1.Yuhanna 4: 16 da denildiği gibi ''Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, Tanrı da onda yaşar.''Romalılar 14:12 de ise ''Size zulmedenler için iyilik dileyin.İyilik dileyin,lanet etmeyin'' demiştir.Bir başka ayetlerde de Mat.5: 39 Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin.Mat.5: 43-44 de ise ''Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.Şimdi Efendimiz İsa Mesih sağ yanağına bir tokat atana sol yanağını çevir ve bize düşmanlarımızı sevmemizi söylerken nasıl İncil'de şiddet olabilir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo