30.11.2012

Vaftizde Tespih Mucizesi

İspanya'da bir aylık bebek vaftiz olurken çekindiği zaman başının üzerindeki su haç şeklinde akarak Tanrı'ının mucizesi olmuştur.

İspanya'da imanın inanılmaz resim mesajı oldu.Bu Valentino Mora'nın oğlu Erica'nın vaftizinde çekilmiştir.Tek bir anne ücretsiz oğlunun resmini çekmek için 21 fotoğrafçı sordu.Valentino Mora'nın vaftiz resmi internette kasup kavuran,çünkü zaman da rahip başının üzerinde Kutsal su döküyor ve su tespih şeklinde akıyor.Bu hikaye Cordova'da Meryem Ananın göğe yükselmesi cemaati ile başladı.Bir aylık bebeğin gerçekleştiği yer İspanya.Valentino vaftiz ayini için vaftiz havuzuna geldiği zamanda Erica fotoğrafçı Maria Silvana Salles sordu.Diğer eşler ile onların bebeklerini vaftiz için bir iyilik olarak oğlunun resmini çekmek için kiralandı.


Genç bir anne buna için ödeme imkanı olmadığı için Valentino'nın isteği ile Erica'nın fotoğrafını çekmek için anlaştılar.Maria Silvana geleneksel kamera ile çalışır ve Cordava bir dükkana geliştirilecek film göndermek zorunda kaldı.O fotoğrafları aldı. O Valentino kafasından suyun mükemmel bir tespih olduğunu şaşırarak fark etti.Erica ve Valentino'nun mütevazi evine vaftiz fotoğrafına Cordova'ya dokunmaya gelen inançlı insanlara güven uyandırdı.(1)


E. J. Carnell, tabiat kanunları sisteminin dışında bir referans noktasının onaylamasının sadece mucizeler ile gerçekleştiğini ileri sürer: “Mucizeler, Tanrı’nın evrenine nasıl bir düzen getirmek istediğini açıklayan, özel bir esinlemenin Kendisinden olduğunun hem bir işareti hem de bir mühürüdür demiştir.(2)Mucizelerin Tanrı’yı yüceltmek ve insanları O’na doğru yönlendirmek gibi açık bir amaçları vardır.(3)

Mucizeler, görselliği olan, algılanabilir bir çerçevede gelişen, hem imanlılar hem imanı olmayanların beraberce tecrübe ettikleri bir olaydır. İman ettirmek için olmasa da ikna etme gücüne sahiptirler. İnanç savunmalarına bakıldığında da anlaşıldığı gibi, mucizelere tanıklık eden grup ister inansın, ister inanmasın, ister iman etsin ister etmesin, ister herkes ‘içsel’ bir ‘mucize’ yaşasın ya da yaşamasın, Hristiyanlığın ifade edilebilmesi ve akla yatkın gelmesi için gözle görülür ve algılanabilinir mucizeler, vazgeçilmez unsurlar olmuşlardır. Tüm insanlar bilinçli bir şekilde mucizenin bir parçası olmayı reddetmiş olsalar da, ispatlanış karşısında duygularını gizleyememişlerdir.(4)

Eğer Hristiyanlık doğru bir din değilse nasıl oldu da bu mucize gerçekleşebildi veya gerçekleşti?Eğer vaftiz edilme yanlış ise o zaman Tanrı bu olaya nasıl mucize verdi? Bu mucize gösteriyor ki Hristiyanlığın tek doğru din olduğunu insanlarına gösteriyor.

Haberin orjinal metni

An amazing picture became a message of faith in Spain. This was taken at the baptism of Valentino Mora, son of Erica, a single mom of 21 who asked the photographer to take a picture of her son for free.


The photo of the baptism of Valentino Mora is sweeping the Internet, because at the time the priest pours the Holy water over his head, the water flows in the shape of a rosary (see photo above).


This story began at the Parish of the Assumption of Our Lady in Cordova, Spain, where the baptism of a one month baby took place. At the time that Valentino came to the baptismal font for the sacrament of baptism, Erica asked the photographer Maria Silvana Salles, who was hired by other parents baptizing their babies, to take a photo of her son as a favor, since the young mother had no way of paying for it. The photographer, moved by Erica’s request, agreed to take a photo of Valentino.

Maria Silvana works with a traditional camera and had to send the film to be developed to a shop in Cordova. When she received the photos, she noticed with surprise that the water poured from the head of Valentino was a perfect rosary. 

The photo of the baptism of Valentino has awakened faith in the people of Cordova who come to the humble home of Erica and Valentino Mora to touch him. 

The truth is that this sign of faith has mobilized this town in Cordova, whose neighbors go to Maria Silvana’s store to buy the picture as if it were a prayer card.

Kaynaklar
(2)Geisler, SW, 28-29
(3)Carnell, AITCA, 258
(4)Sproul, CA, 145
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo