26.04.2013

Sevgi Tanrısı ve İnsanların sakat doğmasıSoru:Hristiyanlığa göre madem Tanrı Sevgi Tanrısı ve mükemmel ise neden bazı insanlar engelli olarak yaratılmıştır?Sevgili kardeşimiz;Bu soruya bende bir zamanlar kendi kendime sormuştum fakat Kutsal Kitab'ı okuduğumda soruma tatmin edecek bir cevap verdiğini anlamıştım.Bende bu soruya Kutsal Kitaba göre iki şekilde cevap vermek mümkündür:

1-Tanrı güç sahibidir.Yarattığında istediği gibi tasarruf eder. Kimse Ona karışamaz ve Onun icadına müdâhale edemez. Senin varlığını  yaratan, şeklini düzenleyip insanî özellikler bahşeden Tanrıdır. Sen bunları sana lûtfeden Tanrıya daha evvel bir şey vermemişsin ki, Onun karşısında bir hak iddia edebilesin.
Eğer sen, sana verilenler karşılığında Tanrıya bir şey vermiş olsaydın, "Bir göz değil iki göz ver, bir el değil iki el ver!" gibi iddialarda bulunmaya; "Niye iki tane değil de bir ayak verdin?" diye itiraz etmeye belki hakkın olurdu. Halbuki sen Tanrıya bir şey vermemişsin ki Ona adaletsizlik isnadında bulunasın. Haksızlık, ödenmeyen bir haktan gelir. Senin Ona karşı ne hakkın var ki yerine getirilmedi.Kutsal Kitap'ta şöyle ifade edilir.

Rom.9: 20 Ama, ey insan, sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? "Kendisine biçim verilen, biçim verene, 'Beni niçin böyle yaptın' der mi?"

Tanrı seni hiçlikten çıkarıp var etmiş: hem de insan olarak.Dikkat edersen; senden çok daha aşağı yaratılan birçok yaratık var ki, pekâlâ onlara bakıp nelere olduğunu düşünebilirsin. 

2- Tanrı, bazen insanın ayağını alır; onun karşılığında ahirette pek çok şey verir. Ayağını almakla o kimseye güçsüzlüğünü ve fakirliğini hissettirir. Kalbini kendisine çevirtip, o insanın duygularına esenlik verirse, çok az bir şey almakla, pek çok şeyler vermiş olur. Demek ki görünürde olmasa bile, gerçekte bu ona, Tanrının lûtfunun işaretidir.

Ef.2: 8-9 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır.Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.

Çok nâdir olarak, bazı kimseler, bu konuda küskünlük, kırgınlık ve aşağılık duygusu ile şikayet etseler bile, pek çok kimselerde bu kabil eksiklikler, daha fazla, Tanrıya bağlanmaya sebep olmuştur.Kutsal Kitapta bu şöyle ifade edilir.

Rom.9: 21 Ya da çömlekçinin aynı kil yığınından bir kabı onurlu iş için, ötekini bayağı iş için yapmaya hakkı yok mu?

Tanrının herkes için planı vardır.Senin içinde planı böyle olmuş ki,eksiği olmayan insanlar Tanrının yolundan ayrıldıkları gibi senin de ayrılmanı istememiş ve sana böyle bir lütufta bulunmuştur.Tanrı'nın işleri insanlarda görülsün diye bazı insanlar buna sahip olabiliyor.

Yu.9:3 Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo