29.10.2013

Dünya Evrende Nasıl Durur?

İlkel kültürler bir masanın üstü gibi dünyayı düz görürdü.Onlar kendi çevrelerinde kendi perspektiflerinden baktıkları için doğal geliyordu.En eski düşünür ve yazarlar gözlenen evrende dünyanın nasıl yerinde düz yapıldığını anlamaya çalışıyorlardı.Bir kısmı fikirler önerdi, ama İncil daha çarpıcı ve dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Eyüp.26: 7 O boşluğun üzerine kuzey göklerini yayar, Hiçliğin üzerine dünyayı asar.

Tamam,kendinizi 3000 yıl önce yaşamış hayal edin ve sonra bir kitap yazmaya düşünün.Gün içinde herkes gibi, ne toprak tutar merak ediyorum. Elbette bir şey dinlenmek zorundadır.Şimdi bugün biz yerçekiminin kuvveti hakkında biliyoruz, ama bunu sadece modern bilim adamları keşfetti.Yani modern bilim daha bunu bulmadan İncil açıkça dünyanın bir hiçlikte bir boşlukta olduğunu söylüyordu.Ama bu nasıl olabilir,eğer İncil bir insan ürünü bir yazıysa bunu insanlar yazmıştı.O zaman gelelim eski insanlar dünyanın nasıl durduğuna inandıklarına bakalım.

Bugün, eski Yahudilerin yanında var olan kültürlerin mitolojileri incelendiğinde Hindular, dünyayı 4 büyük filin taşıdığına ve bu fillerin her birinin dev bir kaplumbağa üzerinde durduğuna inanırlardı(1).Bu binlerce yıl önce yaşayan insanlar için mantıklı görünüyordu.Yunan mitolojisinde, örneğin, tanrı Atlas omuzlarında taşıdığını iddia eder(2).İslam'da ise dünya bir öküzün ve balığın üzerinde olduğunu söyler(3).Tüm bu iddialar bilimden uzak efsanelerdir.Eski zamanlarda dünyanın bilimden uzak nerede durduğuna dair fikirler çıkarken İncil modern bilimi destekleyen iddia ortaya atmıştır.Bu da gösteriyor ki Her şeyi bilen Rabbin sözüyle bilinebilirdi.

Kaynaklar
(3)Beyhakî, s. 433; Suyûtî, c. VI, s. 124, 261.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo