27.10.2013

İncil Melekler Hakkında Ne Öğretir?

Meleğin Tanımı Nedir?

İncil Hezekiel 1 de ve İşaya 6 da melek varlıkları hakkında konuşmaktadır. Ayrıca iki melek ismini de öğretir. Mikail (Daniel 10:13 ; Yahuda'nın Mektubu 1:9) ve Cebrail (Daniel 9:21 ; Luka 1;19,26).

En sık görünen isimsiz melekler çeşitli Kutsal görevleri yürütmek için Tanrıya hizmet için yaratılmıştır. Melekler Tanrıya ibadet ve övgü sunarlar (İşaya 6:1-3), Tanrının elçilerine yasaların verilmesinde aracılık ederler (Elçilerin İşleri 7:52-53).
Rehberlik etme görevleri vardır. Melek Yusuf'a İsa'nın doğumu hakkında ve mezarı için rehberlik etmiştir (Matta 1-2). Tanrı bazen insanların ihtiyaçlarını karşılamak için insanları kullanırdı.İbrahim peygamberin eşi Hacer'e de gıda yardımı yapmıştı (Yaratılış 21:17-20), İlyas peygambere melek bir yemesi için yemek getirmişti (1.Krallar 19:6). Melekler tehlikede ve korunmaya muhtaç olan insanları korurlar. Daniel peygamberi aslanların arasından kurtarmaları (Daniel 3) ve Babil kralına tapmadıkları için ateşe atılan üç arkadaşın kurtularak ateşin onları yakmaması gibi (Daniel 6).Tanrı ayrıca melekleri duaların cevaplanmasında da kullanır.Daniel peygamberin duasının Cebrail meleği tarafından yanıtlanması (Daniel 9:20-24) ve tutuklanan elçilerin dualarına cevaplayarak yardım eden melek gibi (Elçilerin İşleri 12:1-17).

Tüm Melekler İyi midir?

Üzgünüm! Her meleğe güvenemezsiniz. İncil bazı melekleri ''seçilmiş'' (1.Timetoes 5:21) veya ''kutsal'' olarak sınıflandırır (Matta 25:31 ; Mark 08:38 ). Tüm melekler başlangıçta kutsaldı, Tanrının varlığından (Matta 18:10) ve Cennet ortamından zevk alıyorlardı (Markos 13:32).Diğer melekler Şeytanın önderliğinde Tanrıya karşı çıktılar (Matta 25:41 ;2.Pe. 2:4; Ef.6: 12).

Melekler ile İnsan arasındaki farklar nelerdir?

Mez.103: 20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri, O'nun sözünü dinleyen, Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

2.Pe.2: 11 Oysa melekler bile, güç ve kudrette daha üstün oldukları halde bu varlıkları Rab'bin önünde söverek yargılamazlar.

2.Sa.14: 20 Kulun Yoav duruma bir çözüm getirmek için yaptı bunu.Efendim, Tanrı'nın bir meleği gibi bilgedir. Ülkede olup biten her şeyi bilir."

Mat.24: 36 "O günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba'dan başka kimse bilmez.

Melekler Nasıl Görünür?

Melekler sadece ruhsal varlıklar olduğu için onların hepsinin görünür olması gerekmez (Koloseliler 1:16). Melekler göründüğünde genellikle erkek şeklinde görünür.Yaratılış 18'inci bölümde İbrahim üç melek misafiri karşıladı,ilk bakışta onların bazı yolculardan başka bir şey olduğu çıktı.Aşağıdaki bölümlerde iki melek Sodom'a gitti.Onlar sadece bir çift insan ziyaretçiler olarak varsayılır.

Zekeriya 5:9 bir tartışmalı bir geçiş ile istisna olurken, melekler her zaman erkek yerine kadın olarakta görünür (Markos 16:5).Bazen bir melek sıradışı özelliklere sahip bir adam gibi görünür.Daniel parlak metal ve değerli taşlara benzeyen kolları ve bacakları,yüzü şimsek gibi parlayan melek gördü (Daniel 10:5-6).Mesih'in mezarına gelen melek ile yayılan göz kamaştırıcı ışıktan mezar taşı yuvarlandı (Mat.28: 3; Luka 24:4).Vahiy kitabında bazı son derece çeşitli melekler olabileceğini açıklar (Vahiy 4:6-8).

İncil'de melekler sevimli ve tombul bebekler gibi asla görünmez.Onlar her zaman tam büyümüş yetişkinlerdir.Bazı Müslümanlara göre melekler Tanrının kızları olarak göründüğü söyleniyor bu da doğru değil! İncil'de insanların bir melek görünce tipik tepki olarak yüzlerinde korku ve huşu düşmesi olur, yoksa sevimli bebek gıdıklamak değil.

Bazı İncil pasajları melekleri kanatlı tasvir eder (İşaya 6:2,6).Diğer ayetler uçan melekler hakkında konuşur,bu kanatların uçuş için yararlı olacağı varsayılabilir (Daniel 9:21).Ancak melekler kanatlarına bağımlı kalmadan da hareket edebilir.

Meleklerin Organları var mıdır?

Melekler aslında ''görevli ruhlar'' dır (İbraniler 1:14) ve insanlar gibi organları yoktur.İsa onlara, "Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?" dedi. "Ellerime, ayaklarıma bakın; işte benim! Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz, ama görüyorsunuz, benim var." (Luk.24: 38-39).

İncil, ancak açıkça meleklerin bir seferde sadece bir yerde olabileceğini yazar.Bazı yerel varlıkları olmalıdır.Melekler bazı zamanlarda erkek görünümü alabilir.Çünkü nasıl bazen melekleri habersiz konuk edilebilir (İbraniler 13:2).Öte yandan görünümleri muhteşem kar beyazı ve şimşek içindeydi (Matta 28:2-4).

Kaç Melek Vardır?

Kutsal Kitap meleklerin sayısı hakkında kesin bilgi vermez, meleklerin çok sayıda olduğunu söyler (Daniel 07:10 , Matta 26:53 , İbraniler 00:22).Tüm meleklerin bir zamanda yaratıldığı açıklanmaktadır.Meleklerde ölüm yada yok olma söz konusu değildir bu nedenle sayılarında azalma olmaz.Melekler tüm insanlık tarihi boyunca yer almışlardır ve birçok ruh varlığının olması mantıklı görünüyor.

Meleklerin Kökeni?

Kutsal Kitap yaratılan melekler hakkında sonsuzdan beri var olmadıklarını söyler (Nehemya 9:6 ; Mezmurlar 148:2,5).Koloseliler 1:16-17 açıklıyor:


''Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı.''

Onların yaratılış süresini asla belirtmez, ama o göklerin yaratılmasıyla birlikte meydana geldiği muhtemeldir (Yaratılış 1:1).Tanrı yeryüzünü ve gökleri yaratmadan önce hemen melekleri yaratmış olabilir (Eyüp 38:4-7).

Melekler Nedir?

Melek aslında Yunanca kelime haberci anlamına  'aggelos' dan gelir.Eşleştirme olarak İbranice kelime ma'lak ile aynı anlama sahiptir.

Bazen İncil insan için şu sözleri kullanır:
  • Mesaj taşıyan sıradan insanlar (İş 01:14 , Luka07:24 , 09:52 )
  • Peygamber ( İşaya 42:19 ; Malaki 3:1)
  • Rahipler ( Malaki 2:07 )
  • Kilise liderleri ( Vahiy 01:20 )
Bazen 'haberci' gibi şeyler ve olaylarda mecazi konuşur.
  • Bulut Sütunu ( Mısır'dan Çıkış 14:19 ) ve 
  • Salgın hastalık veya veba ( 2 Samuel 24:16-17 )
Ama genellikle Tanrının özel kategoride yarattığı Keruv,Serav vee Başmelek dahi olmak üzere iyi ve kötü bir dizi ruhları açıklar.Melekler Eski Ahit'te en az 108 kez ve Yeni Ahit'te 165 kez(Chafer, Sistematik Teoloji, II, 3) belirtilmiştir.

İnsanlar Öldükten Sonra Melek Olabilir mi?

Hayır,melekler insanları yücelten değillerdir.Matta 22:30 da insanlar gibi yeniden olmadığını ve evlenilmediğini açıklar ve İbraniler 12:22-23 de Kudüs'te göksel kent olurken binlerce melekler ile bir araya gelirken iki ayrı mükemmel grup olacağını söyledi.

Kaynak: Christiananswers.net'ten çevrilmiştir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo