13.10.2013

Kutsal Kitap Alkol Hakkında Ne Söyler?

Testler biranın üç şişe içtikten sonra, ortalama yüzde 13 net hafıza kaybı olduğunu göstermektedir. Alkol sadece az miktarda aldıktan sonra, eğitimli daktilo testi ve hataları yüzde 40 artmıştır. Alkolün yaklaşık sadece bir onsu yüzde 10 oranında bir karar vermek için gereken süreyi artırır; yüzde 17 oranında kas reaksiyon engeller; yüzde 35 oranında dikkat eksikliği nedeniyle hataları artırır. 

Birçok insan Hristiyanların alkol içtiğini ve İncil'in alkolü yasaklamadığını öne sürer.İncil Alkol hakkında ne söyler? Alkol içmek İncil'de günah mıdır?

Alkol Nedir

Alkolün tanımıyla başlayalım.Alkol denilen bu bileşiğin birçok formları vardır.Ancak hepsi insan vücuduna toksin,zehir olarak sınıflandırılırlar ve hiçbir hata yoktur. Bu bira, şarap ve brendi gibi içecekler bulunan alkol etanol (C2H5OH), yanan bir tat ve karakteristik bir kokusu vardır açık, son derece yanıcı bir sıvıdır.Bu tür alkolü tüketen ne olur?Kan etanol konsantrasyonu yaklaşık beş yüzde aşarsa,genellikle ölüm oluşur ! maalesef.Ama idareli kullanmak isteyenler için, hemen davranış değişiklikleri, görme bozukluğu ve bilinç kaybı düşük konsantrasyonlarda oluşabilir. İlginç, değil mi?

Kutsal Kitapta Şarap

Bu uyuşturucu alkol içeren veya fermente ürün tanımlamak için kullanılan diğer zamanlarda, İncil'de kelime "şarap" bazen üzüm, yeni ya da taze meyve suyu ifade eder. Çevirmenler döneminde "üzüm suyu" hiç kullanılmamıştı. İbranice metinde, yazarların ikisi arasında ayırt etmek için farklı kelimeler kullanılır. Kelime tîyrôsh yeni fermente olmamış şarap için kullanılır, ve yayin genellikle fermente şarap için kullanılır, ancak bazı istisnalar (vardı İşaya 16:10 ). Oinis: Ancak, Yeni Ahit'te, tek bir Yunanca kelime her iki fermente ve taze üzüm suyu tanımlamak için kullanılır. Ama bu bir problem olmamalı.Sadece bir geçiş sözcüğü bağlamında anlayarak, uygun anlam genellikle yüzey olacak.

Geçişi eski şarap ve yeni şarap olduğu gibi örnek Luka da kullanılır,bu bağlamda genellikle yeni şarap üzüm suyunu tarif ediyor.

Luk.5: 37 Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır; hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur.

Aynı kullanım Markos 2:22 ayetinde kullanılır. Mar.2: 22 Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa şarap tulumları patlatır, şarap da tulumlar da mahvolur. Yeni şarap yeni tulumlara doldurulur."

Açıkçası yeni şarap taze fermente olmamış türü olacaktır. Ayrıca, Eski Ahit, Yeşaya 65:8 de ‘’RAB diyor ki, "Taneleri sulu salkımı görünce, Halk, 'Salkımı yok etmeyin, bereket onda diyor. Kullarımın hatırı için ben de öyle yapacağım, Onların hepsini yok etmeyeceğim." Ayetinde olduğu gibi bu yeni şarap sadece üzüm suyu olduğunu, bu pasajlar açıkça söyler.

Kafa karıştırıcı Ayetler

İsa’nın Kana düğününde suyu şaraba dönüştürdüğü mucizesidir.Alkol alınımını destekleyenler düğünde alkollü şarap olmalıydı,düğünlerde kullanım hakkımız vardır demektedirler.Ama bakalım öyle mi?

Yu.2: 9-10 Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp, "Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar" dedi, "Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.

İsa’nın orada doldurması için altı kap vardı ve bunun her 20 ile 30 galon tutacaktı.İsa’nın bu kadar suyu şaraba dönüştürerek insanları alkollü yaptığı akla gelebilir mi? Eğer öyle olsaydı onların hepsi alkollü olmuş olurdu. Gerçekten de, O, kendi sözlerine aykırı hareket olur muydu! ( Habakkuk 02:15, Luka 00:46, Efesliler 5:18).

Son Akşam Yemeği Hakkında Şarap?

Bazıları İsa’nın Son Akşam Yemeğinde şarap içtiğinde bunun alkollü olabileceğini ileri sürer. Peki gerçekten öyle midir? İsa’nın Son Akşam Yemeği şarabın fermente olduğunu söylemek bir hatadır.

Mat.26: 28-29 "Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.Size şunu söyleyeyim, Babam'ın egemenliğinde sizinle birlikte tazesini içeceğim o güne dek, asmanın bu ürününden bir daha içmeyeceğim."

Buradan görülüyor ki İsa’nın insanlarla yaptığı antlaşmanın simgesi olarak şarabı kullanır.Bu şarabın asmanın meyvesi olduğu görülür.Şarap fermantasyon süresinden geçer,ancak asmanın ürünü şarap,alkolü barındıran şarap değildir.Ayrıca biliyoruz ki Fısıh yemeğinden önce her türlü maya arınmış olacaktı.Bu yüzden şarabında mayalanmış olmaması gerekliydi.

Çık.12: 19 Evlerinizde yedi gün maya bulunmayacak. Mayalı bir şeyyiyen yerli yabancı herkes İsrail topluluğundan atılacaktır.

İsa'nın mükemmel, günahsız kanı bozuk eski şarap ile sembolize asla olmazdı. İsa sağlıklı yeni bir şarap (Onun saf öğretilerine göre Matta 09:17 ). Gerçekten de, tüm bozuk doktrinler Babil fermente şaraba benzetilmektedir! Babylon ("Va.17: 2 Dünya kralları onunla fuhuş yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun fuhşunun şarabıyla sarhoş oldular.") Başka bir örnek: "Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlaraayırdığı yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi. Bu yoldan kendini kirletmemek için saray görevlilerinin yöneticisine ricada bulundu. (Babylon Of) "( Daniel 1:08 )

İsa Mesih Sarhoş Oldu Mu?

Ferisiler sık sık İsa’yı şarapçı, ayyaş ve obur olmakla suçladı. Ayrıca onun için,içinde şeytan var dediler ve Tanrı küfrediyor diyorlardı. Biz İsa’nın bir obur ve cinli bir kafir olmadığını biliyoruz! Bunlar doğru değilse eğer öyleyse, neden Ferisiler, İsa’nın içici olduğunu kabul eder? Onlar sadece yaban balı ve çekirg ve asma dışından bir şey yemekten,Vaftizci Yahya’nın sade yaşam tarzından Nazirite[1] olarak men edilmiştir.(Örn: Vaftizci Yahya, bir pratik Nazirite, Sayılar 06:03 ; Luka 7:33-34 , 01:15 , Yuhanna 8:48-52 , Markos 2:7 ; Matta 03:04 ). İsa çarmıhta asıldığı zaman, Romalı askerler onu mür ile karışmış fermente şarap sundu. Ama en kısa sürede İsa o tadı ve fermente edilmiş tanınan şarabı reddetti. Vücudu olağanüstü susuzluk ile eziyet halindeyken İsa bu içeceği reddetti, neden o normal şarap içti.(Matta 27:34 )

Alkol Utançtır

Nuh peygamber selden sonra fermente edilmiş üzüm suyundan şarabın ilk olarak referansı Yaratılış da bulunur. ‘’Şarap içip sarhoş oldu, çadırının içinde çırılçıplak uzandı.’’ (Yar.9: 21).Nuh peygamber şarap içti ve çadırında çıplak kaldı ve oğullarının görmesine sebep oldu. Aynı şey Lut peygamberin de başına gelmişti. ‘’O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.’’ (Yar.19: 33) Lut peygamberde şarap içti ve şarabın etkisiyle kızlarıyla ensest ilişki günahı işledi.Şarabın etkisi peygamberleri dahil görüldüğü gibi günaha sokmuştur.Aynı şekilde Amnon da şarap içip kızkardeşine tecavüz etti ve sonunda öldürüldü.(2.Samuel 13:28) Şarabın etkileri ne kadar büyük olduğu ve günaha soktuğu anlaşılır. Mika 2: 11 Yalancı, aldatıcı biri gelip, 'Size şarap ve içkiden söz edeyim' dese, Bu halk onu peygamber kabul edecek."

Pentecost Gününde Şarap

Pentekost günü Kutsal Ruhla dolan öğrencilere,seyirciler ‘’Başkalarıysa, "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.’’( Elç.2: 13) dedi.Burada Yunanca kelime ya fermente olmamış şarap yada olmazsa kaynamış alkol içermeyen tatlı üzüm suyu gleukos vardır.Bu seyirciler onlar üzüm suyu içti diyerek sadık öğrencilerle alay ettiler.Bu öğrenciler alkolden kaçınmak için kendi perhizleri olarak bilinir.

Mide İçin Biraz

Pavlus ayrıca Timoteos’a söyler ‘’Artık yalnız su içmekten vazgeç; miden ve sık sık baş gösteren

rahatsızlıkların için biraz da şarap iç. ‘’(1.Ti.5: 23) Pavlus Timoteos’a önerir şarap alkollü olduğu birçok kişi tarafından kabul edilir. İlk olarak, kelime oinos kullanılır, ve biz zaten öğrendiğimiz gibi, ya fermente edilmiş veya fermente edilmemiş üzüm suyu ifade edebilirsiniz: Ancak bu çeşitli nedenlerden dolayı yanlış bir varsayımdır. Buna ek olarak, antik dünyada tıbbi amaçlar için fermente edilmemiş şarap kullanımı doğrulayan tarihsel referanslar vardır. Örneğin, Athenaeus (MS 280) mide rahatsızlıkları için fermente edilmemiş üzüm suyu kullanmak öğütleri gibi. Timoteos da bir Nazirite olarak yaşayandı ve sadece su içerdi. Pavlus Timoteos’a çekimser kalarak ve hatta biraz yeni bir şarap almaya çağırdı vücut için gereken çok yatıştırıcı etkisi vardır, biraz üzüm suyu, kullanması için ona söylüyordu. Fermente şarap içmek mide ülseri katkıda bulunabilir. Pavlus mide tedavisi için asla eski şarap tavsiye etmedi. Daha önce aynı mektupta, Pavlus piskoposların kanaatkâr olması için Timoteos’a talimatını vermişti ( 1 Timothy 3:2-3 ). Elçi Pavlus Timoteos’a alkollü içecekler içmeye teşvik etmezdi, çünkü daha önce kilise liderleri yasak olduğu için (1 Timothy 03:08).

Diğer Tıbbi Kullanım

Özd.31: 6-7 İçkiyi çaresize, Şarabı kaygı çekene verin. İçsin ki yoksulluğunu unutsun, Artık sefaletini anmasın. Bu metin "lanet" (obed) ve "acı sıkıntı" (Marei naphesh) bu olanları giderir. İbranice her iki terim bir umutsuz, umutsuz bir durumu göstermektedir. Diğer bir deyişle, bu bir kişi acı içinde ölmekte olduğu bir durumu tarif etmektedir. Bu Yahudiler tarafından uygulanan ve biz "mür ile karışmış şarap" (Markos 15:23 ) çarmıhta İsa için teklif edildi, ama O almayı reddetti. Bu pasaj, alkol genel kullanım onaylarken olmasa da, sefalet içinde olanların belirli bir durumda bir narkotik gibi alkol tıbbi kullanım için sağlamaktadır.

Orta İçici Olmak Mı?

Aynı şekilde kilise görevlileri, özü sözü ayrı, şarap tutkunu, haksız kazanç peşinde koşan kişiler değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. (1.Ti.3: 8) Ayetin görünümünde aşırıya kaçmadan içme toleransı görünüyor, biz unutmamalıyız ki Tanrı iyi ve kötü şeyleri tamamen çekimser şeylerden orta kullanımı tarafından İncil bağlamda onayladığını biliyoruz. Bu anlayışla, tek mantıklı sonuç Pavlus iyi, fermente edilmemiş şarap yemeği orta olarak gönüllü kilise görevlilerine nasihat etmesidir. İyi şeyler ılımlılık birçok İncil pasajları tarafından desteklenmektedir. Bal, bir sağlıklı, doğal gıda da aşırıya kaçmadan alınacak olandır: "Bu çok bal yemek için iyi değil" ( Atasözleri 25:27 .) Oburluk, hatta aşırı iyi şeyler ile, içme ya da yemek olması İncil’de ahkum edilmiştir ( Tesniye 21:20 ; Atasözleri 23:21 ) ve İsa sel günlerinde (insanların tahribi olarak birincil günahları oburluğu açıklar Matta 24:38 ). Yeme ve aşırı içme Roma İmparatorluğu boyunca devam etti. Biz daha diyakonun görevlerinden birisi de müminlerin evlerini ziyaret etmek olduğunu unutmamalısınız. Bugün yaygın olduğu gibi, ziyaretçiler üzüm suyu içme teklif ediliyordu. Diyakonlara Hıristiyanların getirdiği üzüm suyunu içmede kendi ılımlılık göstermek için söyledi. Bu nedenle, bu ayetin en makul yorumudur. Pavlus aşırı fermente edilmemiş üzüm suyu içme gönüllü papaz yasaklamış olmasıdır Pavlus dediğinde ‘’Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolun" ( Ef.5: 18 ) Bazıları bu ayete sadece çok fazla içmeyin diyor demektedir. Ama Yunanca kelime aşırı isyan ve sefahat (olarak çevrilmiştir asotia vardır Efesliler 5:18, 1 Peter 4:04 , Luka 15:13 ). Darby versiyonu bu şekilde çevirir: "Sefahet olan şarapla sarhoş olmayın, ama Ruh ile dolun" ( Efesliler 5:18 ). Biz Tanrı'nın Ruhu ile dolarak kutsal olmamız istenir.

Özet

Hatta 4.300 yıl sonra, Nuh'un günahı gibi bugün aileler alkolün yıkıcı olduğunun farkına varıyor. Hiçbir şey öğrenmedik mi? Orta içme Tanrı'nın cevabı değildir cevap alkolden kaçınmaktır. Her alkollü bir "ılımlı" içici ile yola başlar. Kilise göz yuman ya da biraz şarap içmek için izin var öğreterek o ilk adımı izin veren değildir. Bunun yerine, kilise İsa’nın sözünde yapılan bedeni olduğunu bilerek, Tanrı'nın sözünde kalan ve onda yaşamak için tek yoldur. Eğer içmekle ile ilgili bir sorununuz varsa,İsa’nın adına iman ederek kurtulabilirsin "Bunun için, Oğul sizi özgür kılarsa, gerçekten özgür olursunuz." (Yuhanna 08:36 ).

Yararlanılan kaynak
http://www.amazingfacts.org
Dipnot
[1] İncil dönemlerinden kendisi için katı şekilde yasaklardan sakınma yemini eden bir Yahudi (şarap içmeme, saçlarını kesmeme vb. gibi).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo