12.12.2013

Tanrı neden doğal afet gönderir?

Bazı insanlar şöyle diyor: “Dünyayı Tanrı yönettiğine göre doğal afetlerin kaynağı da O olmalı. Bu şekilde kötüleri cezalandırıyor.”

Kutsal Kitap ne diyor?: “Bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” (1. Yuhanna 5:19). Ayette bahsedilen “kötü olan” kimdir? Kutsal Kitap onun “Şeytan” olduğunu söyler (Matta 13:19; Markos 4:15). Buna inanmak size zor mu geliyor? Şöyle düşünelim: Şeytan’ın bu dünyayı etkileme gücü olduğunu kabul edersek, onun insanları tıpkı kendisi gibi bencil, açgözlü ve sağgörüsüz olmaya yöneltmesi gerekmez mi? Yeryüzüne baktığımızda insanların içinde yaşadıkları çevreye zarar vermesinin başka bir açıklaması olabilir mi? Birçok uzman çevrenin bu şekilde zarar görmesinin etkileri konusunda uyarıda bulunuyor. Onlar yaşanan doğal afetlerin, bu afetlerin giderek daha şiddetli hale gelmesinin ve insanların yaşananlar karşısında böyle çaresiz ve korunmasız kalmasının ardında çevrenin tahrip edilmesinin olabileceğini söylüyor.

O halde Yaratıcımız, dünyayı Şeytan’ın yönetmesine neden izin veriyor? Cevabı bulmak için insanlık tarihinin başlangıcına, yani ilk ana babamızın Tanrı’nın yönetimine isyan ettiği zamana gitmeliyiz. O zamandan beri insanların çoğu Tanrı’ya karşı gelerek benzer bir tutum sergilemektedir. Bunun sonucunda dünyanın kontrolü Şeytan’ın eline geçmiştir. İsa bu nedenle Şeytan’ı “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırdı (Yuhanna 14:30). Peki Şeytan’ın yönetimi sonsuza dek sürecek mi? Hayır!

Tanrımız , Şeytan’ın yol açtığı acılara karşı ilgisiz değildir. Aslında Yaratıcımız, insanların acı çekmesine çok üzülüyor. Örneğin Kutsal Yazılara göre İsrailoğulları yaşadıkları zorluklar nedeniyle ‘ne zaman sıkılsalar Yehova da sıkılmıştı’ (İşaya 63:9). Merhametli Yaratıcımız, Şeytan’ın gaddar yönetimine çok yakında son vermek için bir düzenleme yaptı. O’nun kral olarak tayin ettiği İsa Mesih sonsuza dek doğruluk ve adaletle hüküm sürecek.

Sizin için önemi: Şeytan’ın yönetimi insanları doğal afetlerden korumak konusunda yetersizdir, fakat İsa’nın yönetimi bunu başaracak. İsa bir keresinde öğrencilerinin şiddetli bir fırtınadan zarar görmesine engel olmuştu. Kutsal Kitap şöyle der: “[İsa] rüzgârı azarladı ve suya, ‘Dur, sakin ol!’ dedi. Rüzgâr hafifledi, ortalık sütliman oldu.” O zaman öğrenciler birbirlerine şöyle dediler: “Bu adam gerçekten kim ki, rüzgâr da su da onun sözünü dinliyor?” (Markos 4:37-41). Yaşanan bu olay, İsa’nın yönetiminde tüm itaatli insanların korunacağına dair bize güvence veriyor (Daniel 7:13, 14).
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo