1.12.2013

İsa Hindistan'a mı gitti?

Günümüzün yeni dini New Age takipçileri İsa'nın Hindu uzmanlarından öğrenmek için çocukluğunda Hindistan'a gittiğini iddia ederler. İddaya göre İsa'nın Hindistan'dan sonra İsrail'e gittiği ve bu uzmanlardan öğrendiği mucizeleri ve doktrinleri insanlara öğrettiğidir. Şimdi bu neden söyleniyor olabilir. Bunun nedeni sayıca takipçisi az olan Hindu öğretisi doğru öğretisi ve inanları ile fazla olan İsa Mesih'ten yararlanarak kendine pay çıkarıp kendisini doğrulatmak amacı vardır. Eğer iddaları doğruysa İsa'nın öğretileri Hindu öğretisi olduğu ve Hindu öğretisiyle kurtuluşa sahip olunacağı söyleyerek yarar sağlamaya çalışırlar. Eğer doğruysa!

İddaanın Yanlışları

1. İsa'nın Tanrı hakkında öğrettikleri Hindu uzmanları gibi çok tanrıcı (panteist) bir öğretisi olmamıştı. İsa Tanrı hakkında daima Yahudilerin inandığı tek Tanrı inancını eski ahiti işaret ederek anlatmıştır. (Markos 12:29)

2. İsa'nın Hindistan'da okuduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Ama İncil'de İsa'nın doğrudan adresi olmasada İsa'nın on iki yaşında Filistin'de olduğuna dair bilgimiz var (Luka 2:1-52).

3. İsa hem insan hemde Tanrıydı. Tanrının herşeyi bilmesi gibi o da biliyordu. Ama yetişkin çağına gelene kadar elbette bilgelikte gelişiyor ve büyüyordu. İsa toplumda herkesin bir meskeği olduğu gibi onun mesleği de marangozluktu (Markos 6:3) ve bir marangozun oğluydu (Matta 13:55).Yahudilerde babaların oğullarına ticaret öğretmesi bir gelenekti. İsa da babasından filistinde marangozluk öğrenerek yetişiyordu. Marangozluğun İsa'nın benzetmeleinde ve öğretilerinde de büyük etkisi olmuştu. Örneğin, O kum uzerine değil de kaya üzerine inşa eden evin sağlam olacağını söyledi (Matta 7:24-27).

4. İsa'nın Hindistan'a gittiğini çürütmek için Luka 4:16 önemli bir metindir. Onun görevinin ilk başında Nasıra'ya geldi ve Şabat gününde Havraya gitti ve okumak için ayağa kalktı. İsa Nasıra'ya kadar geldi Hindistan'a değil ve Sinagogu ziyaret etti Hindu tapınaklarını değil.

5. Ayrıca İsa Mesih'in eski ahiti okuması dikkat çekicidir. İsa sık sık eski ahit için saygı gösterirdi (Matta 5:18). İsa insanları sahte tanrılar ve dini sistemler hakkında uyarıyordu (Mısır'dan Çıkış 20:2-3 ; 34:14, Yasanın Tekrarı 6:14 ; 13:10). Bu Hinduizm'i içerir. Eski ahit açıkça diğer yaratıcılardan doğu (hindu) panteizmden farklı olarak aydınlanma ile değil kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu öğretir.

Kaynak:christiananswers.net
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo