3.08.2013

Kutsal Kitap Pornografi Hakkında Ne Söyler?

Kutsal Kitapta pornografi, ya da buna benzer ifadeler geçmez.Ama eşler arasında cinselliği içeren bir çok ifadeler yer alır.En meşhuru da Süleyman'ın Ezgiler Ezgisidir.Ezgiler Ezgisinde iki sevgili arasında aşklarını anlatan şiirler olduğu gibi içinde cinselliği öne çıkaran ifadeler de bulunur.

Ezgiler Ezgisi 1:2 Beni dudaklarıyla öptükçe öpsün! Çünkü aşkın şaraptan daha tatlı. 

Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı gibi insanlara cinselliği de eşler arasında evlilik içinde  sevgi ve birlikte olması için vermiştir. Bizi tam ve mükemmel olarak yaratan Tanrı, bütünlüğümüz içinde yarattığı cinselliğimiz de çok güzel olarak yaratmıştır. Tanrı güzeldir. Yarattığı her şey de çok güzeldir.
Yaratılış 1:31 “Ve Allah yaptığı her şeyi gördü; ve işte çok iyi idi...”

Ancak cinsellik sadece evlilik içinde eşler içindir. Tanrı evlilik dışı cinsel ilişkiyi,zinayı ve şehveti yasaklamıştır.Bunun nedeni 

Pornografi ise cinsel anlamda insanı tahrik etmek amacıyla insan vücudunu veya cinselliğin mahremini yansıtan yazı yada resimlere denir.Pornografi şehveti körükleyen yollardan biridir.

İsa şehvetin insanı zinaya götürdüğünü söyler ve bununla zinanın ne derece de büyük günah olduğunu söylemiştir.“Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz. Ama size derim ki, bir kadına istek duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur.” Burada insanın şehvetle kadına bakması dahi insanın kalbinde onunla zina işlediğini söylemiştir.Pornografi de insanın şehvete götüren ona bağımlı hale getirir ve esiri altına alır.

Eyüp.31: 11-12 Çünkü bu utanç verici,Yargılanması gereken bir suç olurdu.Yıkım diyarına dek yakan bir ateştir o,Bütün ürünümü kökünden kavururdu.

Yani şehvet insanı yıkıma götüren bir ateştir demektedir Eyüp peygamber.Eyüp peygamber dahi şehvetten kaçınmak için gözüyle anlaşma yapmıştı ve şehvetine engel olmuştu.Bizim de böyle yapmamız gerekir.

Eyüp.31: 1 "Gözlerimle antlaşma yaptım Şehvetle bir kıza bakmamak için.

Bunun için Pavlus'un dediği gibi insan gençlik arzularından kaçmasını ve yıkıma gitmemesini söyleyerek, şehvetini öldürmemizi,zina yapmamamızı istemektedir.Çünkü zina büyük günahtır ve cennete girmeye manidir.Zina işleyenler Tanrının egemenliğine giremeyeceğini belirtir.

Gal.5: 19-21 Benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik,büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar,bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeylerdir. Sizi daha önce uyardığım gibi yine uyarıyorum, böyle davrananlar Tanrı Egemenliği'ni miras alamayacaklar.

Koloseliler 3: 5-6 Bu nedenle bedenin dünyasal eğilimlerini fuhşu, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün.Bunlar yüzünden Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor.

2.Ti.2: 22 Gençlik arzularından kaç. Temiz yürekle Rab'be yakaranlarla birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin ardından koş.

Özgürlük için 6 Yöntem

1.Bağımlı olduğunuzu itiraf edin ve Yardım İsteyin

Bir bağımlılığı ortadan kaldırmak için önce bağımlı olduğumuzu kabul etmekten geçer.İsa bizim günahlarımızı itiraf ettiğimizde günahlarımızı bağışlayacağını ve bizi kurtaracağını söyler.

1.Yu.1: 9 Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

2.İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcınız olarak kabul edin

İsa Mesih'i Rab ve Kurtarıcı olarak kabul edenler sonsuz yaşamı elde ederler.Yu.3: 16 "Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu'nu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

3.Dua Edin

Tanrıdan dua ederek yardım etmesini ve kurtarmasını isteyin.Tek başınıza mücadele etmeyin.Daha önce dua denedim hiçbir şey olmadı demeyin, Tanrı'nın yolları bizim yolumuz değildir. Bazen Tanrı hayatımızda yavaş yavaş çalışmayı seçer.

4.Şeytana Karşı Direnin

İncil diyor, "şeytana direnin ve o sizden kaçacak." (Yakup 4:7) Bir İncil edinin ve Tanrıya şöyle diyerek dua "İsa şu anda yardımına ihtiyacım var. Şeytan, ben durdurmak için İsa Mesih'in kanıyla emrediyorum." zihninizi bağımlılığı ile ilgili kirli düşünce veya düşünceler eğlendirmek için izin vermeyin. Onlar aklınıza geldiğinde hemen dikkatini başka yere aktarın. Filipililere 04:08 de, diyor ki ''Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli,hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa, onu düşünün.''

5.Tüm Pornografik Malzemeleri Kaldırın

Bilgisayarınızda,telefonunuzda,cd,dergi vs. gibi şeyleri ortadan kaldırın ve çöpe atın ve kendinize bir daha biriktirmeyeceğinize söz verin.

6.Pornografi önleyici programlar yükleyin

Bilgisayarı açtığınızda ekrana gelebilecek içerikler için önleyici programlar edinin ve onları yükleyerek rahat edin. Artık bir daha bunlarla karşılaşmayacaksınız. 

Yorum ve Görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin,eğer sorunuz varsa iletişim bölümünden sorabilirsiniz,esenle kalın.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo