4.08.2013

Tanrı Eşcinselliği Yasaklıyor mu?

Soru:Tanrı eşcinselliği yasaklıyor mu?Kutsal Kitap eşcinsellik hakkında ne söyler?Eşcinsellik bir günah mıdır?

Tanrı insanları doğuştan bazılarını heteroseksüel bazılarını da homoseksüel olarak özel olarak yaratmıştır. Bugün bilimsel olarak biliyoruz ki eşcinsellik doğuştan gelmektedir -yani Tanrı yaratmıştır- ne cinsel tercih ne de bir yönelimdir. Ama gelin görün ki insanlar kendi eğilimini diğerlerine doğru olarak kabul ettirmeye çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz Tanrı hem insanları homoseksüel yaratacak hemde böyle yarattığı içinde onu yasaklayacak günah diyecek! Kulağa komik geliyor değil mi?
Homofobik olanlar ister Hristiyan ister başka dini, milleti ne olursa olsun cahil olduğu sürece tepkisi değişmiyor, insan insan olduğu sürece hepsi aynı yerde yer alıyor ve aynı şeyi yapıyor.Ama Tanrının ne anlatmak istediğini anlamadıkları için kendi yorumlarıyla bunu günah olarak anlıyor ve öyle anlatıp dayatmaya devam ediyorlar. Gelin iki Hristiyan sayfaların bu konuda ne dediklerine bakalım. Bu sayfalardan biri hristiyanforum. Hristiyan forum'daki kişiler kimisi eşcinselleri günahla suçluyor kimiside buna itiraz edip eşcinsel olmanın değil eşcinsel uygulamanın günah olduğunu söylüyor (buradan ne dediklerine bakabilirsiniz). Bu foruma bende üyeydim, zira forum sorumlusu forumunda her türlü mezhepten olanların görüşlerine yer veriyoruz demişlerdi ama bende bu yazıyı gönderdiğimde yayınlamadıklarını gördüm. Çünkü gönderdiğim yazı forumundaki eşcinsel yazılara karşı alternatif bir bakış açısı içeriyordu. Forum sorumlusunu yargılamak istemiyorum ama bunu söylemeden edemedim. O zaman forum sahibi her görüşe açığız diyerek neden sırf alternatif bir yorum diye neden almadı0:13Romans 1:26-27
Neyse gelelim yazımıza, bu yazımda homoseksüelliğe karşı olanların ileri sürdüğü ayetleri inceleyeceğim. Bunun için örnek olarak Tevrattan en çok Sodom ve Gomora halkını ve Levililer bölümünü veriyorlar, şimdi bunların inceleyelim.

Sodom ve Gomora Neyi Anlatıyor

Sodom ve Gomora halkı Lut peygamber döneminde yaşayan bir halktı.Peki bu halkın ne günahı vardı da bu halk yok edildi. Eşcinsel karşıtları hemen eşcinselliği suçlamaya başlar. Peki gerçekte öyle mi? O zaman neyi anlatıyor, cevabına geleceğiz ama önce ayeti görelim.

Yar.19: 1-6 İki melek akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak,

"Efendilerim" dedi, "Kulunuzun evine buyurun. Ayaklarınızı yıkayın, geceyi bizde geçirin. Sonra erkenden kalkıp yolunuza devam edersiniz." Melekler, "Olmaz" dediler, "Geceyi kent meydanında geçireceğiz."

Ama Lut çok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler.Lut onlara yemek hazırladı, mayasız ekmek pişirdi. Yediler.Onlar yatmadan, kentin erkekleri -Sodom'un her mahallesinden genç yaşlı bütün erkekler- evi sardı.

Lut'a seslenerek, "Bu gece sana gelen adamlar nerede?" diye sordular, "Getir onları da yatalım." Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı.

Yar.19: 7-11 "Kardeşler, lütfen bu kötülüğü yapmayın" dedi,

"Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne isterseniz yapın. Yeter ki, bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğumdur, çatımın altına geldiler."

Adamlar, "Çekil önümüzden!" diye karşılık verdiler, "Adam buraya dışardan geldi, şimdi yargıçlık taslıyor! Sana daha beterini yaparız." Lut'u ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar.Ama içerdeki adamlar uzanıp Lut'u evin içine, yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar.Kapıya dayanan adamları, büyük küçük hepsini kör ettiler.Öyle ki, adamlar kapıyı bulamaz oldu.

Evet,ayette halkın tüm erkeklerin Lut'un evindeki misafirlere yatmak için geldiği söyleniyor.Ama misafirlerle eşcinsel ilişkiye girecekleri söz konusuysa da orada şiddet, baskı ve tecavüz kullanarak bir eylem söz konusudur. Yani bu ilişkinin rızaya dayalı olmaması vardır oysa günümüzdeki kişiler Sodom halkı gibi bir eylemde bulunmuyor. Gelin Sodom olayının arka planını bir kitaptan okuyalım.

ABD de Umut Katedralinin kıdemli pederi Michael S.Piazza'nın iddiasına göre bu hikayede (Sodomu kastediyor) başka bir şey anlatılmaktadır diyor.

''O zamanlar erkeğin erkeğe tecavüz etmesi,yenilmiş düşmanın onurunu kırmak ve onu küçük düşürmek için galiplerin sık sık kullandığı bir yoldu.Yabancıların aşağılanması için kullanılan bu tip davranışı,kendi rızasıyla birbiriyle ilişkiye giren kişilerin eylemleri ile kıyaslamanın hiçbir dayanağı yoktur.Eşcinselliği bu hikayeye dayanarak mahkum etmek heteroseksüelliği Tamar'ın tecavüzüne dayanarak mahkum etmek kadar mantıksızdır.(2.Samuel 13:1-33).

Dahası Piazza Lut'un kalabalıktan habercileri bırakmalarını istediğini onların yerine tecavüz edilmesi için kendi kızını sunduğuna işaret edip bunun çağdaş cinsel pratiğe rehberlik edecek bir ideal bir hikaye olmadığını söylüyor.(1)

Piazza'ya göre Sodom ve Gomorra hikayesi Tanrının kendisine düşman olanları cezalandırması anlamına geliyor.Piazza bu hikayenin modern eşcinselliği suçlayan herhangi bir öğe içermediğini söylüyor.

Romalılar,Korintoslular ve Levililer dindar muhafazakarlar tarafından eşcinselliği suçlamak için örnek gösterilen diğer anahtar bölümleri içerir.(2) Gelin önce bu ayetleri görelim.

Levililer ve Eşcinsellik

”Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir” (Levililer 18:22).


Eşcinsel karşıtları Eski Ahit'ten Levililer 18:22 ayetini verirler ve bu ayetin eşcinselliği yasakladığını iddia ederler. Ama unuttukları birşey var, madem eski Ahit'teki bu ayet hala geçerliyse o zaman Levililer 20:13 ayetine göre eşcinselleri öldürülmeleri gerekir. Ama bir önceki ayete göre eşcinsellik yasağını savunurken diğer yandan ikinci ayeti gormezden gelerek yapmamaktadırlar. Zira bu kendi içinde bir çelişki yaratır.Ayrıca Tanrı Levililer bölümünde sadece erkekler için eşcinselliği yasaklamış görünmektedir. Lezbiyenleri dahil etmemektedir.

Piazza Levililer de bahsedilen aynı cins kişiler arası seksin belki de paganların yaptığı mabet fahişeliğini kastediyor olabileceğini de ileri sürer.Judaizm -yani Yahudilik- mabet fahişelerini kullanmayan çok az inançtan biriydi.İbraniler için erkek homoseksüel hareketleri çevredeki insanların kendi tanrılarına tapmasıyla ve putperestlikle ilişkilendirildi.
Molek-Kenan Ateş Tanrısı Putu

Lev.20: 3 Kim çocuğunu Molek'e sunarak tapınağımı kirletir, kutsal adıma leke sürerse, ona öfkeyle bakacağım. Onu halkımın arasından atacağım.

Molek Kenan ateş tanrısıdır.O dönemde insanlar bu sahte puta ibadet etmek için çocuklarını bu put için ateşe atıyordu ve ibadet için tapınak hem cinsleriyle ilişkiye giriyorlardı.

İncil'in Tercüman Sözlüğü 2.Krallar 23:7 ayet için şu yorumu yapar. Antik yakın doğu pagan dinlerinin ortak özelliği ortak olduğunu söyler. Bir Ana Tanrıça ibadet edenler bereket kültleri vardı.

"Doğurganlık ayinleri, hem de büyük kutsal tapınaklarda uygulanan ve ... Doğurganlık kült karakteristik bir özelliği rahipler ve rahibeler ve diğer özel kutsanmış kişiler, her iki cinsten kutsal fahişeler tarafından cinsel ilişkiler yapıldı ... Çocuk-kurban ayinleride bir özelliği oldu ... "(3)

Lev.18: 21 İlah Molek'e ateşte kurban edilmek üzere çocuklarından hiçbirini vermeyeceksin. Tanrın'ın adına leke getirmeyeceksin. RAB benim.

Tanrı bu puta tapmayı yasakladığı için Levililer de anlatılan eşcinselliği puta tapmamak için yasak koymuştu.Ancak Levililer bu bağlamda anlaşılabilir.

Levililer 18:22 “Kadınla yatar gibi erkekle yatmıyacaksın; menfur şeydir.”

Levililer 20:13 “Ve bir adam kadınla yatar gibi erkekle yatarsa, ikisi menfur şey yapmışlardır.”

Aynı şekilde Molek putuna bir put daha yaptırmışlardı.Bu yaptırdıkları put da Aştoretti, ona bereket tanrıçası ismini vermişlerdi.

2.Kr.23: 6 Aşera putunu RAB'bin Tapınağı'ndan çıkarıp Yeruşalim'indışında Kidron Vadisi'nde yaktı, ezip toza çevirdi. Bu tozu sıradan halkın mezarlarına serpti.

2.Kr.23: 7 Fuhuş yapan kadın ve erkeklerin RAB'bin Tapınağı alanındaki odalarını yıktı. Kadınlar orada Aşera için kumaş dokurlardı.

2.Kr.23: 13 Yeruşalim'in doğusunda, Yıkım Dağı'nın güneyinde İsrail Kralı Süleyman'ın Saydalılar'ın iğrenç putu Aştoret, Moavlılar'ın iğrenç putu Kemoş ve Ammonlular'ın iğrenç putu Molek için yaptırmış olduğu tapınma yerlerini kirletti.

İncil bilginleri genellikle bu yorumu benimserler ve bunu Romalılar'a kadar genişleterek Paul'un doğal olmayan hareketleri suçlarken mabet fahişeliği yoluyla Pagan tanrılarına tapanlara saldırdığını iddia ederler.Piazza şöyle der:

"Paul'un oltasından kimse kaçamadı... zina yapanlar, putperestler, kocasını aldatan kadınlar, erkek fahişeler, sapıklar, hırsızlar, hırslı insanlar, alkolikler, alem yapanlar - bunların hiçbirine Tanrının krallığı miras kalmayacak"(Korintoslulara 1.Mektup 6:9-10). Piazza Paul'ün vaazlarından putperestliğin Tanrısal olmadığı sonucunu çıkartabileceğimizi düşünüyor.(4) Eşcinsellere karşı bir başka kullanılan Romalılar bölümüdür.Önce ayeti görelim daha sonrada ne demek istediğine bakalım.

Rom.1: 26-27 İşte böylece Tanrı onları utanç verici tutkulara teslim etti. Kadınları bile doğal ilişki yerine doğal olmayanı yeğlediler.Aynı şekilde erkekler de kadınla doğal ilişkilerini bırakıp birbirleri için şehvetle yanıp tutuştular. Erkekler erkeklerle utanç verici ilişkilere girdiler ve kendi bedenlerinde sapıklıklarına yaraşan karşılığı aldılar.

Ayette 'doğal ilişki' derken acaba neyi kastediyor erkek ve kadın arasındaki ilişkiyi mi yoksa insanın doğuştan cinsel yaratılışını mı?Eşcinsel insanlar doğuştan doğal olarak yaratılıyorsa onu kastettiği açıkca görülür.Kadın ile erkek arasında ilişkiyi belirtiliyor denilsede Tanrının sadece heteroseksüel yarattığını söylememektedir.Doğal olarak yaratılmış olan eşcinselliklerini bırakıpta doğal olmayan bir ilişkiye girmeleri heralde beklenemez.Aynı durum eşcinsel olmayan insanlar içinde geçerlidir.

Homoseksüel Hristiyanlar İncil'in yazarlarının homoseksüelliğin modern anlamı ile ilgili herhangi bir fikre sahip olmadıklarını iddia etmelerine karşın yine de İncil'de çağdaş eşcinsellere ilham veren bölümler de bulurlar.Eşcinsel ve lezbiyen teolojisi üzerine en eski kitaplardan biri olan Jonathan Loved David-Yonatan Davud'u Sevdi,aynı cinsten iki erkek olan Yonatan ve Davud arasındaki yakın ilişkinin dikkate değer bir ilişki olduğunu iddia eder.Bu ilişki çağdaş anlamda eşcinsel değildi fakat homoseksüel ilahiyatçılara göre aynı cinsiyetten iki insan arasındaki tutkulu hislerin çarpıcı bir örneğiydi.Yonatan,Davud'un Golyat'ı öldürdüğünü öğrenince,Davud'a aşık oldu:

1.Sa.18: 1-4 Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde, Saul oğluYonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi.O günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi.Yonatan, Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla birdostluk antlaşması yaptı.Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi.

Ayrılma vakti geldiğinde,Davud "yüzüstü yere kapanarak üç kez eğildi,birbirlerini öptüler ve birlikte ağladılar" (Samuel 1,20:41).Yonatan öldüğünde Davud şöyle dedi: "Senin için nasıl ağladım,kardeşim Yonatan;seni ne kadar sevdim!Benim için sana olan sevgim kadınlara olan sevgimden daha derindi" dedi.(Samuel 2,1:26)(5).

Aynı cinsiyetten iki insan arasında benzer bir yoğun ilişki,Dr.Mona West'in tezinin konusu olan Eski Ahit'teki Rut ve Naomi'nin hikayesinde bulunur.Rut (Davud peygamberin büyük büyükannesi) ve Naomi Moab'da çocuksuz dullardı; Naomi,Rut'un kayınvaliseydi. Naomi Rut'u kendisini terkedip Moab'da yeni bir koca bulmaya göndermeye çalışır,fakat Rut şöyle der:

Rut.1: 16 Rut şöyle karşılık verdi: "Seni bırakıp geri dönmemi isteme! Sen nereye gidersen ben de oraya gideceğim, sen nerede kalırsan ben de orada kalacağım. Senin halkın benim halkım, senin Tanrın benim Tanrım olacak.

West,Rut'un Naomi'ye bağlılığını açıklarken kullandığı ifadelerin ironik bir şekilde heteroseksüel evlilik törenlerinin geleneksel metni olduğuna işaret ediyor.Rut'un "sözleri ve hareketlerinin,İncil'in herhangi bir bölümünde yer alan iki kadın arasındaki en yakın fiziksel ilişki"olduğunu iddia ediyor.

West şöyle diyor: Rut'un Naomi'ye sarılmasını anlatan İbranice kelime,Yaratılış 2:24'te erkeğin kadınla evlilik ilişkisini anlatırken kullanılan aynı kelimedir. O(erkek)anne ve babasını terk eder ve ona (kadına) sarılır, ikisi tek vücut olurlar. Bazı eşcinsel İncil bilginleri, Naomi ve Rut'u Lezbiyen olarak adlandırsa da diğerleri bu meseleye daha temkinli yaklaşıp lezbiyenliğin anakronistik algılayışını eski bir incil hikayesine bağlamak istemezler. Fakat hepsi, Naomi ve Rut arasındaki ilişkinin hemcinsler arası yakınlığın Kutsal Kitap'taki güçlü bir örneği olduğu fikrinde birleşirler.(6)

Homoseksüel teolojisinde en çok tartışmaya açık olan figür belki de hadımlıktır Yeni Ahit hadımlıktır; ki bazı bilim adamları bunun eşcinsel,lezbiyen,biseksüel ve cinsiyet değiştirmiş kişilerin atası olduğunu iddia eder.s.208, Yeni Ahit hadımlarla ilgili en çok başvurulan şu pasajı içinde barındırır:

Mat.19: 12 "Çünkü kimisi doğuştan hadımdır, kimisi insanlar tarafından hadım edilir, kimisi de Göklerin Egemenliği uğruna kendini hadım sayar. Bunu kabul edebilen etsin!"

Birçokları bu bölümlerde cinsel mahrumiyet çağrısı yapıldığına inansa da homoseksüel teolojisi bunu üretken olmamaktan bahsedildiği şeklinde yorumlar.Yani modern deyimiyle hadım olarak doğan kişi eşcinseldir,çünkü cinsel tercih göz rengi gibi,değiştirilemez bir gerçektir.

(Homoseksüel teolojisi genellikle cinsel tercihten özde olan değişmez biyolojik gerçek olarak bahseder.Başkalarınca hadım edilen erkek iğdiştir,kendini hadım eden ise üretkenliği olmayan cinsel mahrumiyet içindeki kişidir.Bazı homoseksüel ilahiyatçılar İncil'in zamanında hadımın yalnız hadım edilmiş veya cinsel mahrumiyet içindeki kişiyi değil aynı zamanda evlenmeyi reddeden kişileri de kastettiğine inanırlar.

İsa'nın kendisini cennetteki krallığı uğruna hadım ettiğini ima etmesi,bazı homoseksüel ilahiyatçılar tarafından üretken olmamanın savunulması olarak algılanır.Victoria S.Kolakowski'ye göre İsa,üretkenlik yönünden sapkın bir üçüncü bir kategori olarak,kendisinin de dahil olduğunu ima ettiği,Tanrının Krallığı aşkına sonradan olma hadımlar kategorisini yarattı...

Bu beyan ile birlikte İsa,kendini hadımla özdeşleştirir ki,hadımı kendi toplumu cinsel sapkın sayar...İnanıyorum ki hadım sözü İsa için kullanıldığında modern zamanda kullanılan sapık sözü kadar küçültücü ve nefret doludur...Fakat İsa,bu küçültücü argo kelimenin kendisine karşı kullanılmasını kabullendi ve gururla bunu kimliğinin bir parçası olarak beyan etti.Bu aynen modern eylemcilerin 'querr' (eşcinsel) kelimesiyle yaptığı şeydir...Bunu gururla kabul etmemiz  ve köktendinci Hristiyan eleştirmenlere İsa'nın toplumunun gözünde 'homoseksüel' olduğunu ve bizi ailesi olarak beyan ettiğini bildirmemiz gerek.
Kolakowski, İsa'nın eşcinsel olduğunu iddia etmiyor,bunun yerine,kendini toplumca dışlanan bir grup olan hadımlarla ilişkilendirilerek "sapkınlığı" kucakladığını söylüyor.

Birçok homoseksüel ilahiyatçı gibi Kolakowski de,Etiyopyalı bir hadımın havari Filipus tarafından Hristiyanlığa döndürülmesini anlatan bölüm,Resullerin işleri 8:26-40'tan alıntı yapar.Bu tanınmış hikaye evanjeliklerce iyi bilinir,çünkü güçlü bir değişim hikayesidir.Öykü aynı zamanda Afrikalı Amerikalılar arasında da popülerdir çünkü bir siyah adamı en kadim ve büyük din değiştirenlerden biri olarak gösterir.Kolakowski öykünün homoseksüel Hristiyanlar için de özel bir anlam taşıması gerektiğini iddia eder,çünkü din değiştiren hadımdır.Gerçekte, Kolakowski, kadim dönem insanlarının lezbiyen ve transeksüelleri "hadım" başlığı altında adlandırdığını iddia eder(7).

Sonuç olarak ne Sodom ve Gomoro halkı eşcinselliği yasaklıyor orada baskıyla olan bir durum söz konusu.Ne de Levililer, Romalılar, Korintliler bölümlerinde sahte putlara tapılmaması için eşcinsellik yasaklanıyor.Oysa günümüzde eşcinsellik ile ne bu putlara tapılıyor, ne de onlar için yapılması söz konusu.Samimi ve inançlı olan ve birbirlerini seven aynı cinsten insanlar için bu durum onlar için söz konusu değildir ve günah değildir. Aynı cinsten olup birbiriyle olan birçok İsa'ya inanan insan vardır.Aynı cinsten olan insanlara da kurtuluşu verecektir,eşcinseller de Tanrının çocuklarıdır.

Vahiy 14:4 Kadınlarla lekelenmemiş olanlar bunlardır, çünkü onlar bakirdirler; bunlar, Kuzu her nereye giderse O'nun ardından gidenlerdir. Bunlar, Allah'a ve Kuzu'ya turfanda olarak insanlar arasından satın alınmışlardır.

Bakire olarak kalanlar,kadınlarla kendilerini lekelememiş olanlar yani zina etmeyen herkes Tanrıya iman ederek onun çocukları olup İsa Mesih ile kurtuluşa sahip olabilir.Ama bugün hala bazı grup ve kişiler ayetleri bu bağlamda anlamayıp kendi homofobiklerini ayetlere de yansıtarak birçok inançlı insanları Tanrının sevgisinden ve Tanrıdan uzaklaştırmıştır hatta hayatlarını sonlandırmalarına neden olmaktadırlar.Destek olmayı unutmayın herkes için ihtiyaç olan sevgiyle kalın...

Yorum ve Görüşlerinizi belirtmekten çekinmeyin,eğer sorunuz varsa iletişim bölümünden sorabilirsiniz,esenle kalın.

Kaynaklar
(1)İsa Aşkına Dünyayı Sarsmak,Evanjelizm,Medya ve Muhafazakarlık,Heather Hendershot,s.203.
(2)A.g.e,s.204.
(3)İncil Tercüman Sözlük, Cilt 3, Abingdon, 1990, sayfa 933-934.
(4)A.g.e,s.205.
(5)A.g.e,s.206.
(6)A.g.e,s.207.
(7)A.g.e,s.209-210.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Facebook Reklam

Blogger Template by Clairvo